כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּחַסְדְּךָ חַיֵּנִי וְאֶשְׁמְרָה עֵדוּת פִּיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּחַסְדְּךָ֥ חַיֵּ֑נִי
  וְ֝אֶשְׁמְרָ֗ה עֵד֥וּת פִּֽיךָ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כחסדך - עד היום עמדי.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואשמרה וגו'" - ולא בעבור הנאת עוה"ז

"כחסדך" - אף אם אין בי זכות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כחסדך", וע"כ חייני כחסדך למען "אשמרה עדות פיך", כי בשמירת הפקודים מקיימים העדיות שמעידים על נסי ה' ונפלאותיו והשגחתו, כפי העדות שהעידה התורה מיציאת מצרים וכל האותות שעשה עמהם במדבר שעליהם נתיסדו הפקודים:

"(פט)""לעולם", ר"ל העולם העליון והעולם התחתון שבראת שניהם מתקיימים ע"י דברך, הגם שהם מחולקים, שהעולם העליון קיים באיש ובני עולם התחתון קיימים במין, הנה "בשמים" שהם קיימים באיש "דברך נצב לעולם", הדבור שאמרת שיהיו שמים ושיהיו מאורות, הדבור הזה נצב שם לעולם מבלי השתנות, והוא חיות השמים וקיומם, שאם יסולק כח הדבור הזה מהם ישובו אל התהו והבהו: