מ"ג תהלים צה י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא ידעו דרכי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַרְבָּעִים שָׁנָה אָקוּט בְּדוֹר וָאֹמַר עַם תֹּעֵי לֵבָב הֵם וְהֵם לֹא יָדְעוּ דְרָכָי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַרְבָּ֘עִ֤ים שָׁנָ֨ה ׀ אָ֘ק֤וּט בְּד֗וֹר
  וָאֹמַ֗ר עַ֤ם תֹּעֵ֣י לֵבָ֣ב הֵ֑ם
    וְ֝הֵ֗ם לֹא־יָדְע֥וּ דְרָכָֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארבעים שנה" - קטתי בהם רבתי עמהם לשון נקטה נפשי בחיי (איוב י) נלחמתי בם ארבעים שנה להמיתם במדבר כי אמרתי תועי לבב הם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(י-יא) "ארבעים", הגם "שאריב ואקוט עם הדור הזה ארבעים שנה", ושיעור הכתוב, "ארבעים שנה אקוט בדור אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי ואומר עם תועי לבב הם", שעם הדור הזה שגזר עליהם שלא יכנסו לארץ והוליכם ארבעים שנה במדבר, התקוטט עמם כל משך הארבעים שנה ואמר להם שהם עם תועי לבב, כמ"ש ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר שלמותיכם לא בלו וכו' למען תדעו וכו' ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות וגו' עד היום הזה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והם" - אחר כל הקטטה לא ידעו הם את דרכי

"אקוט בדור" - היה לי קטטה באנשי הדור ההוא ואמרתי זהו העם אשר לבבם תועה מאחרי

מצודת ציון

"אקוט" - מלשון קטטה ומריבה

"תועי" - ענין הפניה מדרך הישר כמו תעיתי כשה אובד (לקמן קיט)

<< · מ"ג תהלים · צה · י · >>