מ"ג תהלים כג ג


<< · מ"ג תהלים · כג · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נַפְשִׁ֥י יְשׁוֹבֵ֑ב
  יַֽנְחֵ֥נִי בְמַעְגְּלֵי־צֶ֝֗דֶק לְמַ֣עַן שְׁמֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפשי ישובב" - רוחי שהופג בצרות ובמנוסה ישובב לקדמותו "במעגלי צדק" - בדרכי מישור שלא אפול ביד אויבי

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

נפשי - הזכיר כי הרועה לא ידפקנו להוליכו ממרעה אל מרעה בניחוץ רק נפשו ישובב בשובה ונחת. וטעם במעגלי צדק – שלא יוליכנו על גבעות ועל עמקים וכל זה לא למעני הוא עושה רק למען שמו, למען ספר שמו בכל הארץ, כי הוא רועה טוב ורחמן אין כמוהו.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

נפשי ישובב יניח כמו הרועה הטוב שלא ייגע הצאן ולא ידחפן אלא ינהלן לאט כמו (ישעיהו מ יא): בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל.

וישובב מענין בשובה ונחת (שם ל טו).


ינחני במעגלי צדק כמו הרועה הטוב שלא ינהג צאנו בהרים ולא יעבירן מהר אל הר ולא יטרידן ללכת מהר אל גבעה אלא במישור כן הוא ינחני במעגלי צדק; וכל זה למען שמו: לא שאני ראוי לכך.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען שמו" - להודיע רב השגחתו על יראיו

"ינחני" - ינהג אותי באורח ישר למען לא אכשל 

מצודת ציון

"ישובב" - ענין הנחה והשקט

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפשי ישובב", שה' עשה אותי שובב ופראי, גם זה היה מאת ה' שעי"ז "ינחני במעגלי צדק", המעגל הוא הדרך הסבובי שסובב בעיגול עד שיגיע אל מחוז חפצו, ר"ל מה שנטיתי מן הדרך הישר אל המעגל היה במעגלי צדק כי צדק יקראהו לרגלו בתהלוכות אלה, "למען שמו" שבזה נתקדש שם שמים, וכ"ז היה בעצת עליון וחפצו, עתה יחל לצייר עת נרדף מפני שאול שבא כמה פעמים בסכנות עצומות עד שהיה כפשע בינו ובין המות, ומצייר שהשה הגיע ע"י השתובבותו אל מעונות אריות והררי נמרים אשר הוא מוכן בכל רגע להיות טרף לשיניהם, ועז"א:

ביאור המילות

"ישובב". כמו בנים שובבים, "במעגלי". הוא הדרך הסבובי כנ"ל (י"ז ה' ולקמן ק"מ ו'):
 

<< · מ"ג תהלים · כג · ג · >>