מ"ג תהלים נא כא

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אז תחפץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אָז תַּחְפֹּץ זִבְחֵי צֶדֶק עוֹלָה וְכָלִיל אָז יַעֲלוּ עַל מִזְבַּחֲךָ פָרִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אָ֤ז תַּחְפֹּ֣ץ זִבְחֵי־צֶ֭דֶק עוֹלָ֣ה וְכָלִ֑יל
  אָ֤ז יַעֲל֖וּ עַל־מִזְבַּחֲךָ֣ פָרִֽים׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אז תחפץ זבחי צדק", שאז לא לבד שתרצה כי גם תחפוץ זבחים, מצד שהם יהיו זבחי צדק, שהשלמים שיביאו לא יורו על הצלחות עוה"ז רק על הצדק, שיבואו להודות לך על שתלמד להם דרכי הצדק ועל שיתמיד הצדק ביניהם, וזה דבר שיחפוץ בו ה' מצד עצמו, וגם שלא לבד שתחפוץ בזבחים, כי תחפוץ גם "עולה וכליל", שגם הם יורו על הצדק לא על החטא, ובכ"ז גם אז לא תחפוץ שאתן בכורי ופרי בטני מנחה לה', כי רק "פרים יעלו" אז "על מזבחך", אבל עתה לא תחפוץ זבח, (וידוע שחטאת ואשמות של יחיד אינם קרבים בבמת צבור):


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אז יעלו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"אז תחפוץ וגו'" - כי אז תמלא הארץ דעה ולא יחטאו ולא יצטרכו עוד להביא חטאות ואשמות ולבד זבחי צדק יזבחו והם שלמים ועולות הבאים בנדבה ומבלי חטא

מצודת ציון

"וכליל" - היא מנחת כהן שנאמר בה כליל תהיה (ויקרא ו)לפי שכולו נשרף