מ"ג תהלים ד ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני איש עד מה כבודי לכלמה תאהבון ריק תבקשו כזב סלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי אִישׁ עַד מֶה כְבוֹדִי לִכְלִמָּה תֶּאֱהָבוּן רִיק תְּבַקְשׁוּ כָזָב סֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנֵ֥י אִ֡ישׁ
  עַד־מֶ֬ה כְבוֹדִ֣י לִ֭כְלִמָּה
    תֶּאֱהָב֣וּן רִ֑יק
    תְּבַקְשׁ֖וּ כָזָ֣ב סֶֽלָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני איש" - בני אברהם יצחק ויעקב הקרוים איש באברהם נאמר (בראשית כ) השב את אשת האיש ביצחק נאמר (שם כד) מי האיש הלזה ביעקב נאמר (שם כה) איש תם

"עד מה כבודי לכלימה" - עד מתי אתם מבזים אותי (שמואל א כב) הראיתם את בן ישי (שם כה) מי דוד ומי בן ישי (שם כב) בכרות בני עם בן ישי (שם כ) כי בוחר אתה לבן ישי אין לי שם

"תבקשו כזב" - תרדפו למצוא כזבים כגון הזיפים שמלשינים עלי ולי היו מראים שלום וכיוצא בהם דילטורין שהיו בימי שאול (שם כג) הלא דוד מסתתר בגבעת החכילה וכן הרבה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בני איש" אחרי ההקדמה הזאת מסב פניו אל לצני הדור שאמרו שהיה הרעב בעבור חטאו, אומר אתם בני איש, דרככם הפוך מדרכי ה', "ראו עד מה כבודי לכלימה", עד כמה השתדלו להכלים כבודי, "תאהבון ריק, תבקשו כזב" רצה לומר או שתאהבו להכלים אותי על ידי דבר ריק שאין בו ממש ותעשו ממנו דבר גדול להגדיל עלי עקב, או אם גם דבר ריק לא תמצאו "תבקשו" ותמציאו "דבר כזב" ועלילת שקר: (חלק ב')


ביאור המילות

"בני איש", אתם הפך מבני אלהים, "עד מה". כמו עד כמה תשתדלו בזה שיהיה כבודי לכלימה, הפך מהשתדלות אלהים לכבדני:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"תאהבון ריק" - מוסב על עד מה לומר עד מתי תאהבון לדבר דברי ריק וכזב מבלי הפסק

"בני איש" - אתם בני אדם גדולים עד מתי תהפכון כבודי לכלימה ר"ל במקום הכבוד הראוי אלי תכלימו אותי וכאומר הלא משפט החשובים לכבד את מי הראוי לכבוד

מצודת ציון

"איש" - ר"ל גדול וחשוב וכן הלוא איש אתה (שמואל א כ"ו)

"עד מה" - עד מתי כמו עד מה ה' תאנף (לקמן ע"ט)

<< · מ"ג תהלים · ד · ג · >>