<< · מ"ג תהלים · קכז · ג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הִנֵּה נַחֲלַת יְהוָה בָּנִים שָׂכָר פְּרִי הַבָּטֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הִנֵּ֤ה נַחֲלַ֣ת יְהֹוָ֣ה בָּנִ֑ים
  שָׂ֝כָ֗ר פְּרִ֣י הַבָּֽטֶן׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הנה - גם אם ישכב אדם עם נשים רבות פעמים אין קץ להם לא תקבל האשה ההריון רק בעת שגזר השם, כי בידו מפתחות כל רחם ומתנת הבנים היא נחלה יתננה לאשר חפץ. שכר - הטעם שכר המעשה והוא פרי הבטן.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שכר פרי הבטן" - הבנים שהמה פרי הבטן המה באים בשכר המעשה ומיד ה' וכפל הדבר במ"ש

"הנה נחלת ה'" - ר"ל ואם ירבה לעמול במלאכה להרבות הון להנחיל לבניו אחריו הלא הנה הבנים עצמם המה נחלת ה' ונתנם לאשר ישר בעיניו ואם לא יתרצה לה' מאין לו בנים להנחילם את ההון

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנה", אחר שבאר שההשתדלות לא תועיל בהמצאת המלאכות ושמירת הקנינים והבאת הטרף, יאמר שגם בהולדת הבנים ואימונם וגדולם גם זה מתת אלהים הוא, הנה "הבנים" הגדולים הם "נחלת ה' ופרי הבטן" הקטנים הם "שכר" אלהים לזוכים לפניו, תפס לשונו כפי הרגיל שבעד עבודה ופעולה נותנים שכר לפי שעה, ובעד אהבה וקורבה יתנו נחלה עומדת לדור ודור, כן בעד זכות ומצות שכרו הוא פרי בטן שלא תהיה אשתו עקרה, ובהיותו קרוב יותר אל ה' וטוב לפניו יתן לו נחלה קיימת, שהם בנים גדולים להקים דורות לנחלה:

ביאור המילות

"בנים". גדולים.

"פרי בטן". קטנים, (עיין ישעיה י"ג י"ח).

"נחלה". הוא הנשאר קיים והוא יותר משכר:
 

<< · מ"ג תהלים · קכז · ג · >>