מ"ג תהלים מה ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּסְאֲךָ אֱלֹהִים עוֹלָם וָעֶד שֵׁבֶט מִישֹׁר שֵׁבֶט מַלְכוּתֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּסְאֲךָ֣ אֱ֭לֹהִים עוֹלָ֣ם וָעֶ֑ד
  שֵׁ֥בֶט מִ֝ישֹׁ֗ר שֵׁ֣בֶט מַלְכוּתֶֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כסאך אלהים" - כסאך שר ושופט לעולם ועד כענין שנאמר נתתיך אלהים לפרעה (שמות ו') ולמה בשביל ששבט מישור שבט מלכותך שמשפטיך אמת וראוי אתה למלוך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כסאך", אחר "שכסאך" הוא "כסא אלהים", כי תשב על הכסא לעשות משפט אמת וצדק כאלהים, ולכן יעמוד הכסא "עולם ועד", כי הדברים האלהיים לא יבלם הזמן ולא יהרסם.

"שבט מישור שבט מלכותך", במליצתו, ידמה את המישור כעצם חי מנהיג בשבטו את המלוכה, וכאלו שבט הזה שאחז המישור בידו ונוהג בו, הוא עצמו שבט מלכותך, ר"ל שהנהגתך הוא הנהגת היושר בעצמו.

"כסאך", ובזה ישב השכל על "כסא אלהים" למשול בבתי הנפש ממשל רב, ועיר גבורים עלה חכם ומשל והצליח, וכסא זה הוא כסא אלהים כי בא בעזר הרוח האלהי הנלוה אליו ממרומים, וע"כ ישב על הכסא "לעולם" ולא ימוט מצדקתו, "שבט מישור שבט מלכותך", כי היושר בעצמו מה שנקבע בלבו טבע היושר, בין בדעות ואמונות להשיג הכל בדרך ישר בהשגה אמתיית, בין במעשים לעשות הטוב והישר בעיני אלהים ואדם, והא השבט שבו תנהיג מלכותך על כל כחות הנפש:


ביאור המילות

"כסאך". עומד במקום שנים, כסאך כסא אלהים:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שבט" - בעבור כי ממשלת מלכותך היא ממשלת מישור כי תנהיג את המלוכה בצדק ובמישור

"כסאך אלהים" - כסא המלוכה הנתון לך מאלהים יתקיים עולם ועד

מצודת ציון

"שבט" - המושל יקרא שבט כי בידו שבט המוסר וכן לא יסור שבט מיהודה (בראשית מט)

<< · מ"ג תהלים · מה · ז · >>