מ"ג תהלים א ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
על כן לא יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עַל כֵּן לֹא יָקֻמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָּט וְחַטָּאִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עַל־כֵּ֤ן ׀ לֹא־יָקֻ֣מוּ רְ֭שָׁעִים בַּמִּשְׁפָּ֑ט
  וְ֝חַטָּאִ֗ים בַּעֲדַ֥ת צַדִּיקִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על כן וגו'" - דבוק הוא למקרא של אחריו

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על כן" — הזכיר כי תאבדנה נפשות הרשעים וזֵכֶר זרעם בעולם הזה. על כן מלת לא יקומו, שטעמו 'יעמדו'.

וטעם במשפט, כמו (קהלת יב יד): "את כל מעשה האלהים יביא במשפט". ונפתח בי"ת במשפט, להורות על חסרון הדעת, כדרך בשמים 'ה' בשמים חסדך' (ראו להלן לו ו), בעבור שהוא יום הדין, לכל יום אחד, או לכל אחד במותו.

וטעם בעדת צדיקים, כי התחברותם טוב לכולם, הפך חבורת רשעים.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וחטאים" - מלת לא הנאמר בתחלת המקרא משמשת בשתים כאומר החוטאים לא יהיו נכללים בעדת צדיקים להיות מושגחים מה' כמוהם

"על כן" - בעבור כי נכון בידם מכאובים רבים לזה לא תהיה להם תקומה בעת בא המשפט כשתתמלא סאתם כי המכאובים ההם יבואו עליהם אחד באחד יגשו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"על כן, הרשעים לא יקומו במשפט" אף בפני עצמם, "והחטאים" שהם החוטאים מצד התאוה והם קלים מן הרשעים, הגם שיקומו כשישפטו בפני עצמו, כי ימצאו אמתלא שטבע הבשר נוטה אל התאוה כמ"ש הן בעוון חוללתי, ויזכור כי בשר המה, מכל מקום "לא יקומו בעדת צדיקים". כשישפטו במשפט הצרופיי לערך הצדיקים, כי אז יצאו חייבים, בהראות להם כי אלה כבשו יצרם וגברו על תאותם:

ביאור המילות

"וחטאים". (לא יקומו במשפט) בעדת צדיקים:
 

אלשיך (כל הפרק)(כל הפסוק)

ושמא תאמר הלא טוב היה ייטב בעולם הזה לצדיקים בלבד ולא לרשעים פן הרשעים יקומו ליום משפט בטענת אמרם כי הצלחתם התעה אותם וגם כמה צדיקים שבעדת צדיקים ישגו ויהיו רשעים על ראותם הצלחת רשעים אל תחוש כי על כן שהרשעים מוצלחים לא יקומו ויזכו הרשעים בדין ולא ימצאו גם כן חטאים בעדת צדיקים שלא ישגו צדיקים שבעדת צדיקים ויצאו מכלל שאר עדתם ליעשות רשעים:

<< · מ"ג תהלים · א · ה · >>