מ"ג תהלים קג ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יוֹדִיעַ דְּרָכָיו לְמֹשֶׁה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲלִילוֹתָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יוֹדִ֣יעַ דְּרָכָ֣יו לְמֹשֶׁ֑ה
  לִבְנֵ֥י יִ֝שְׂרָאֵ֗ל עֲלִילוֹתָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יודיע דרכיו" - מודיע דרכיו למשה

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


יודיע - עתיד תחת עבר, כדרך יעשו עגל בחורב והדרכים הם הנזכרים בפסוק ויעבור ה' על פניו.

לבני ישראל עלילותיו - ביד משה.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"יודיע" - דרכי טובו הודיע למשה

"לבני וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(ז-ח) "יודיע", וזאת הודיע למשה שזה מרדכי ה' שהוא "רחום וחנון ארך אפים" שכ"ז ממדת הצדקה העליונה, וה' הולך בדרכים הללו, ויש הבדל בין דרכים ובין עלילות, שהעלילות הם הפועלות הצומחות מתכונות נפשיות, והנה ב"י הם חושבים שמה שהוא רחום וחנון היה אצלו כעלילות ותכונות נפשיות, שמתפלל ממדת הרחמים או ממדת החנינה, כי מדות האלה אצל בני אדם שרשם הם מתכונות נפשיות, ע"י שיתעורר לרחמים וחמלה, ונאמרו להם על השי"ת כדי לשבר את האזן כפי מה שהם אצל בשר ודם, עד שהם חושבים שהם עלילות והתפעליות נפשיות, כלשון בני אדם שמרחמים ומאריכים אף, אבל "למשה הודיע דרכיו", שה' לא יתפעל משום דבר, ואין הרחמים הנאמרים עליו ית' כמו הרחמים הנאמרים אצלינו, רק הם אצלו דרכים ומנהגים קבועים והוא ית' בלתי מתפעל ומשתנה משום דבר:

ביאור המילות

"דרכיו, עלילותיו". דרך הוא המנהג, ועלילה היא הפעולה ששרשה מתכונת נפשיית (כמ"ש ירמיה י"ח א'), וזה המבדיל בין עלילה ובין מעשה ופעולה, וגם ר"ל למשה הודיע דרכיו הפנימים, ובני ישראל ישיגו עת יצא מכח אל הפועל וידעו הכחות ע"י הפעולות:
 

<< · מ"ג תהלים · קג · ז · >>