מ"ג תהלים קיט ג


<< · מ"ג תהלים · קיט · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אף לא פעלו עולה בדרכיו הלכו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַף לֹא פָעֲלוּ עַוְלָה בִּדְרָכָיו הָלָכוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַ֭ף לֹא־פָעֲל֣וּ עַוְלָ֑ה
  בִּדְרָכָ֥יו הָלָֽכוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף לא פעלו עולה" - אשריהם אם כל זה בהם "בדרכיו הלכו" - אע"פ שלא פעלו עולה אין שכרם שלם אא"כ בדרכיו הלכו וכן הוא אומר (לעיל לה) סור מרע ועשה טוב אע"פ שאתה סר מרע אין הכל שלם אלא אם כן תעשה טוב (מדרש אגדה)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אף - אמר רבי מרינוס: שהוא כמו: אף וכני בתי חומר, לא עשו עולה לעבור פי השם במצות לא תעשה, רק הלך בדרכי השם שהם מצות עשה. ויתכן שהוא כמשמעו, גם אשר לא עשו עולה יחשב להם כי הלכו בדרכי השם.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אף וגו'" - ר"ל אף אם לא פעלו עולה והיו בשב ואל תעשה לא היה די להם בזה כ"א עוד הלכו בדרכי התורה והמצוה לקיימם בקום ועשה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אף", ומלבד שהעדות מועיל לדרישה ועיון, מועיל ג"כ בחלק המעש שלאחר שעדיות אלה מלמדים דרכי ה' והנהגתו להעניש לכל עושי עול כמו שהעניש דור המבול וחטאת סדום והמצרים, עי"כ ישמרו "ולא פעלו עולה", אחר "שבדרכיו הלכו", ורואין שדרכיו כולם צדק ומשפט אל אמונה ואין עול, ואמר אף לא פעלו עולה שהפעל הוא העסק בדבר (וזה הבדלו מן מעשה) ר"ל אף אין עוסקים בענין שיש בו עולה אף שאין גומרים המעשה:


  • (פקודים)

ביאור המילות

"פעלו". פעל הוא העסק, וזה הבדלו מן מעשה (כנ"ל כ"ח ד'):
 

<< · מ"ג תהלים · קיט · ג · >>