<< · מ"ג תהלים · קיב · ז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטח ביהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מִשְּׁמוּעָה רָעָה לֹא יִירָא נָכוֹן לִבּוֹ בָּטֻחַ בַּיהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מִשְּׁמוּעָ֣ה רָ֭עָה לֹ֣א יִירָ֑א
  נָכ֥וֹן לִ֝בּ֗וֹ בָּטֻ֥חַ בַּיהֹוָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נכון לבו" - נאמן לבו ליוצרו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

משמועה - שהיא כללת עמו או מדינתו. והזכיר למה לא יירא, כי לבו בטוח בשם והוא תאר על משקל עצום וככה -

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משמועה רעה" - עת ישמע בעולם שמועה רעה לא יירא ממנה ולבו יהיה נכון בטוח בה' שלא תגע בו הרעה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משמועה רעה", גם אם ישמע שמועה רעה "לא יירא", והנה יצוייר שירא אם מצד שאין לבו נכון וירא מפני עונותיו או דרכיו הרעים שהרע לבני אדם וינקמו בו, אבל הוא "נכון לבו", ואם שמתירא מפני פגעי הזמן ורעת המערכה, אבל הוא "בטוח בה'" שישנה את מזלו לטוב:

ביאור המילות

(ז-ח) "נכון, סמוך". נכון מעצמו, סמוך ע"י סומך שהוא צדקתו:
 

תולדות אהרן

לפירוש "תולדות אהרן" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

  • (ברכות ס.): "ת"ר: מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר, אמר מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. ועליו הכתוב אומר: משמועה רעה לא יירא, נכון לבו בטוח בה'.
  • אמר רבא: כל היכי דדרשת להאי קרא, מרישיה לסיפיה מדריש, מסיפיה לרישיה מדריש. מרישיה לסיפיה מדריש: משמועה רעה לא יירא, מה טעם? נכון לבו בטוח בה'. מסיפיה לרישיה מדריש: נכון לבו בטוח בה', משמועה רעה לא יירא"
  • (ירושלמי ברכות פרק ט הלכה ג): "היה בא מדרך, מהו אומר? 'בטוח אני שאין אלו בתוך ביתי'. הלל הזקן אומר: משמועה רעה לא יירא."

<< · מ"ג תהלים · קיב · ז · >>