מ"ג תהלים סו ז

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו [ירומו] למו סלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֹשֵׁל בִּגְבוּרָתוֹ עוֹלָם עֵינָיו בַּגּוֹיִם תִּצְפֶּינָה הַסּוֹרְרִים אַל ירימו [יָרוּמוּ] לָמוֹ סֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֹ֘שֵׁ֤ל בִּגְבוּרָת֨וֹ ׀ עוֹלָ֗ם
  עֵ֭ינָיו בַּגּוֹיִ֣ם תִּצְפֶּ֑ינָה
    הַסּוֹרְרִ֓ים ׀ אַל־יָר֖וּמוּ ירימו לָ֣מוֹ סֶֽלָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל ירומו" - אל תהי ידם רמה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מושל בגבורתו עולם", שהוא מושל על העולם והטבע נכנעת תחתיו, ושיש בידו גבורה להכניע חקות הטבע, וכן כמו שעשה נסים לישראל כן "עיניו בגוים תצפינה", להשיב להם כרעתם, ולכן מעתה "הסוררים אל ירומו למו", אל ירימו את עיני ה' לומר שעיניו אינם משגיחות בעולם השפל כי רם על כל גוים ה', כי באמת עיניו ישפילו לראות גם כל הנעשה בארץ, "סלה" סיום הענין: (חלק ג')


ביאור המילות

"למו", מוסב על עיניו. "וירומו". פעל יוצא, בל ירומו את עיניו, שיאמרו שהם רמים ונשאים מהעולם השפל:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הסוררים" - הסרים מדרך הטוב לא יהיה להם עוד התרוממות עד עולם

"מושל" - עתה הנה מושל בגבורתו על כל העולם ועיניו צופים בגוים להשיב להם גמול

מצודת ציון

"תצפינה" - מלשון צפיה והבטה

<< · מ"ג תהלים · סו · ז · >>