<< · מ"ג תהלים · כט · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קוֹל יְהוָה יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת וַיֶּחֱשֹׂף יְעָרוֹת וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אֹמֵר כָּבוֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ק֤וֹל יְהֹוָ֨ה ׀ יְחוֹלֵ֣ל אַיָּלוֹת֮
  וַֽיֶּחֱשֹׂ֢ף יְעָ֫ר֥וֹת
    וּבְהֵיכָל֑וֹ
    כֻּ֝לּ֗וֹ אֹמֵ֥ר כָּבֽוֹד׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קול ה' יחולל אילות" - יפחיד ויחיל לעתיד את הרשעים שה' עומדות עכשיו בחוזק כאילות כענין שנאמר (לעיל יח) משוה רגלי כאילות א"ר פנחס כאילים אין כתיב כאן אלא כאילות כנקבות שרגלי הנקיבות עומדות יותר מן הזכרים ל"א יחולל קריא"ה בלע"ז כמו לפני גבעות חוללתי (משלי ח') (סא"א)

"ויחשוף יערות" - כמו מחשוף הלבן (בראשית ל') יקלף עצי היער כלומר יפשוט מכבודם המשולים כעצי היער אשר כגובה ארזים גובהו

"ובהיכלו" - שיבנה כולו אומר כבוד הכל יקלסוהו שם ויאמרו ה' למבול ישב בגדולתו יחידי וגם עתה וישב ה' לבדו מלך לעולם והאלילים כליל יחלוף אבל לעמו יתן עוז וברכת שלום ורבותינו דרשוהו במתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות ובאו להם אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו שמא מבול הוא בא להביא לעולם אמר להם כבר נשבע שלא יביא מבול אלא קול הממון ששמעתם הקב"ה נותן תורה לעמו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

קול ה' יחולל אילות - הזכיר מדבר כנגד בהדר.

והזכיר מדבר קדש – בעבור היותו גדול ונורא.

והזכיר אילות – כי לידתו קשה והנה הרעם מחוללם. והטעם: יביא להם החיל מהרה ותלדנה בהפתח הרחם האיילה, גם בעבור הפחד.

וטעם: ויחשף יערות – יגלה בנפול האילנות.

יש אומרים: כי טעם ובהיכלו – השמים, כמו: ה' בהיכל קדשו. וטעם שהשוכנים בו יתנו כבוד לשם ואומרים: כמה גדול כבודך. ואחרים אמרו: כי הטעם על הכהנים והלוים העומדים להתפלל. ור' משה אמר: כי הטעם שהשוכנים בהיכלו הוא בית המקדש ולא יפחדו, כי השם יכבדם שלא יבא להם שום נזק בעבור הרעם, על כן אחריו: ה' למבול ישב.

והטעם: כי המים השחיתו הרשעים אז נתגלתה מלכות השם, כי עשה בהם משפט והנה השם ימלט חסידיו כנח ובניו וימית שונאיו.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אילות" - נקבות מאילים

"ויחשוף" - ענין גלוי כמו מחשוף הלבן (בראשית לשון

מצודת דוד

"ובהיכלו" - וכל הבאים בבית המקדש יאמרו הנה עתה נראה כבודו

"ויחשוף יערות" - כי ישבר ויפיל כל עצי היערות וישארו א"כ היערות מגולים ופנוים מן האילנות והכל הוא דרך משל על מפלת העכו"ם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קול", מן הרעש הזה "התחוללו האילות ונחשפו היערות", החי וכל צומח, בכל זה נשמע קול ה' ודברו, קול ה' בכל כח, אבל "בהיכלו כלו אומר כבוד", שם השתחוו בני אלים אלה הנוראים לפני מלך הכבוד, ותקם סערה לדממה לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשו:

ביאור המילות

"יחולל". כמו מחוללת תנין, או כמו חולל אילות תשמור (איוב ל"ט) על החבלים והצירים, "ויחשוף". כמו ויחשוף בפת"ח:
 

<< · מ"ג תהלים · כט · ט · >>