מ"ג תהלים כט ט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קוֹל יְהוָה יְחוֹלֵל אַיָּלוֹת וַיֶּחֱשֹׂף יְעָרוֹת וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אֹמֵר כָּבוֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ק֤וֹל יְהֹוָ֨ה ׀ יְחוֹלֵ֣ל אַיָּלוֹת֮
  וַֽיֶּחֱשֹׂ֢ף יְעָ֫ר֥וֹת
    וּבְהֵיכָל֑וֹ
    כֻּ֝לּ֗וֹ אֹמֵ֥ר כָּבֽוֹד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קול ה' יחולל אילות" - יפחיד ויחיל לעתיד את הרשעים שה' עומדות עכשיו בחוזק כאילות כענין שנאמר (לעיל יח) משוה רגלי כאילות א"ר פנחס כאילים אין כתיב כאן אלא כאילות כנקבות שרגלי הנקיבות עומדות יותר מן הזכרים ל"א יחולל קריא"ה בלע"ז כמו לפני גבעות חוללתי (משלי ח') (סא"א)

"ויחשוף יערות" - כמו מחשוף הלבן (בראשית ל') יקלף עצי היער כלומר יפשוט מכבודם המשולים כעצי היער אשר כגובה ארזים גובהו

"ובהיכלו" - שיבנה כולו אומר כבוד הכל יקלסוהו שם ויאמרו ה' למבול ישב בגדולתו יחידי וגם עתה וישב ה' לבדו מלך לעולם והאלילים כליל יחלוף אבל לעמו יתן עוז וברכת שלום ורבותינו דרשוהו במתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות ובאו להם אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו שמא מבול הוא בא להביא לעולם אמר להם כבר נשבע שלא יביא מבול אלא קול הממון ששמעתם הקב"ה נותן תורה לעמו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"קול", מן הרעש הזה "התחוללו האילות ונחשפו היערות", החי וכל צומח, בכל זה נשמע קול ה' ודברו, קול ה' בכל כח, אבל "בהיכלו כלו אומר כבוד", שם השתחוו בני אלים אלה הנוראים לפני מלך הכבוד, ותקם סערה לדממה לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשו:


ביאור המילות

"יחולל". כמו מחוללת תנין, או כמו חולל אילות תשמור (איוב ל"ט) על החבלים והצירים, "ויחשוף". כמו ויחשוף בפת"ח:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ובהיכלו" - וכל הבאים בבית המקדש יאמרו הנה עתה נראה כבודו

"ויחשוף יערות" - כי ישבר ויפיל כל עצי היערות וישארו א"כ היערות מגולים ופנוים מן האילנות והכל הוא דרך משל על מפלת העכו"ם

מצודת ציון

"אילות" - נקבות מאילים

"ויחשוף" - ענין גלוי כמו מחשוף הלבן (בראשית לשון)

<< · מ"ג תהלים · כט · ט · >>