מ"ג תהלים סח כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ברוך אדני יום יום יעמס לנו האל ישועתנו סלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בָּרוּךְ אֲדֹנָי יוֹם יוֹם יַעֲמָס לָנוּ הָאֵל יְשׁוּעָתֵנוּ סֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בָּ֤ר֣וּךְ אֲדֹנָי֮ י֤וֹם ׀ י֥֫וֹם
  יַעֲמׇס־לָ֗נוּ
  הָ֘אֵ֤ל יְֽשׁוּעָתֵ֬נוּ סֶֽלָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברוך ה' וגו'" - זה מן השיר האמור למעלה שירו לאלהים

"יעמס לנו" - יתן לנו ישועה רבה מכל עומס ככל אשר נוכל שאת (מצאתי יום יום יעמס לנו כל הימים כן נוהג בנו לכל צרה ישועה)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ברוך ה' יום יום", וע"ז יהיה מבורך על מה שעושה בכל יום, בין על מה שעשה בימי קדם בין על שעשה בימים אחרונים, כי "יעמס לנו האל ישועתנו" הוא עומס ונושא ישועתנו בשבילנו, שהישועות שעשה בימי קדם נשארו אצלו והוא נושא אותם עד דור אחרון לעשותם שנית בכל יום ויום ובכל דור.

"סלה" סיום הענין:


ביאור המילות

"יעמס". בא על משא שאחר הניח עליו כאלו אנו העמסנו עליו משא זאת לישא אותה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ברוך ה'" - ראוי לנו לומר ברוך ה' אשר בכל יום טוען לנו ור"ל ברכותיו או טובותיו וקצר בדבר המובן מאליו

"האל" - הוא האל המושיע לנו עד עולם

מצודת ציון

"יעמס" - ענין הטענת משא כמו אבן מעמסה (שם)

<< · מ"ג תהלים · סח · כ · >>