<< · מ"ג תהלים · ס · ח · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱלֹהִים דִּבֶּר בְּקָדְשׁוֹ אֶעְלֹזָה אֲחַלְּקָה שְׁכֶם וְעֵמֶק סֻכּוֹת אֲמַדֵּד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱלֹהִ֤ים ׀ דִּבֶּ֥ר בְּקׇדְשׁ֗וֹ אֶ֫עְלֹ֥זָה
  אֲחַלְּקָ֥ה שְׁכֶ֑ם
  וְעֵ֖מֶק סֻכּ֣וֹת אֲמַדֵּֽד׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים דבר בקדשו" - שיקבץ הגלות וזרעו ימשלו בהם (סא"א) ד"א אלהים דבר בקדשו שאהיה מלך עליהם

"אעלוזה" - בישועתו בפי' אחר מצאתי אלהים דבר בקדשו לעזרני כדכתיב (שמואל ב ג) כי ביד דוד עבדי אושיע את עמי ישראל

"אחלקה שכם" - אחלק להם שכם בנכסי אויביהם

"ועמק סוכות אמדד" - סוכות זה איני יודע מאיזה אומה היא לא ידעתי סוכות שבאו לו ישראל כשנסעו ישראל מרעמסס היכן הוא ובפירושים אחרים מצאתי אחלקה שכם אחזיר להם נחלת יעקב אביהם ועמק סוכות אמדד כשאחלקהו לישראל שכם וסוכות בקצה ארץ כנען היה כמו שמצינו תחלת ביאתו של יעקב לארץ דרך סוכות שכם ד"א ועמק סוכות אמדד סוכות לשון צורות ודמיונות כמו שנאמר ואת סכות מלכם

"אמדד" - אני מודד את צורתם כמו שנאמר (שם ב ח) שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות (סא"א)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אלהים - כמה טעמים הזכרתי כי כח שם הפועל בעבר גם בעתיד וככה זה, אלהים דבר בקדשו - בדבר קדשו בדרך נבואה לשמואל שממלכתי תעמוד על ישראל לא כממלכת שאול.

וטעם שכם – היא העיר וככה סוכות.

וטעם אחלקם – שלעולם תהיה בחלקו ואפקיד עליה פקידי.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שכם סכות" - הם שמות מקומות 

מצודת דוד

"אחלקה" - מקומות העכו"ם אחלק לישראל ואמדד להם לחלקים

"דבר בקדשו" - ברוח קדשו דבר ע"י נביאיו אשר אעלוז ואשמח במלכותי ואמשול ממשל רב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלהים", לעומת שאמר וענני יספר מענה אלהים, "אלהים דבר בקדשו" ואמר לנו, "אעלזה אחלקה שכם", עת שאחלק עיר שכם "ואמדד עמק סכות", ר"ל מה שהאויבים כבשו עיר שכם וחלקו שללה ביניהם ומדדו אדמת עמק סוכות לירש אותה, בזה אעלזה ואשמח כי עי"ז:

 

<< · מ"ג תהלים · ס · ח · >>