מ"ג תהלים עח נז


<< · מ"ג תהלים · עח · נז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּסֹּגוּ וַיִּבְגְּדוּ כַּאֲבוֹתָם נֶהְפְּכוּ כְּקֶשֶׁת רְמִיָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּסֹּ֣גוּ וַֽ֭יִּבְגְּדוּ כַּאֲבוֹתָ֑ם
  נֶ֝הְפְּכ֗וּ כְּקֶ֣שֶׁת רְמִיָּֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כקשת רמיה" - שאינה זורקת חץ למקום שהמורה חפץ

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויסוגו - נין נפעל, מגזרת סג כמו ויכונו.

וטעם כאבותם – בימי השופטים.

נהפכו כקשת רמיה - אמר רבי משה: רמיה תאר לקשת והטעם כדרך זכר עצל וכלי כמו ורמיה תהיה למס.

ולפי דעתי: כי רמיה - שם כמו והשתיה כדת כמו רומי קשת והעד לשון רמיה ואחריו חצי גבור שנונים והנה הטעם תתהפך הקשת לא ירמה בה הרומה, או טעמו כאשר פירשתי במלת הפכו ביום קרב, על כן פירש עתה מה שהזכיר בראשונה.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כקשת רמיה" - מורה הקשת הרמאי מראה עצמו כמורה לצד זה וכרגע חוזר ומהפך עצמו לירות בצד אחר אל מקום הנרצה כן ישראל עבדו את ה' כל ימי השופט ובמות השופט נהפכו כרגע לעבוד עכו"ם 

מצודת ציון

"ויסגו" - ענין החזרה לאחור

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויסגו ויבגדו כאבותם", ר"ל אחר שהיה הכונה האלהית שילכו במהלך השלמות ממדרגה למדרגה לפנים, נסוגו הם לאחור אל מדרגת הבגידה של אבותיהם, "נהפכו כקשת רמיה", שמורה החץ נגד בעליו, כן תחת שחשב ה' שיהיו בידו כחצים ביד גבור ללמד אמונת האמתי ולבער הגלולים, שבו כחץ נגדו, כי.  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(נז) "ויסגו ויבגדו כו'. ויסגו"אחור אל "אבותם"להדמות אליהם ככל הנזכר למעלה אשר עשו אחרי צאתם ממצרים מ' שנה במדבר. ומי יתן והיה מה שנסוגו אחור אל דור שלפניהם, כי אם שהיה ההתהפכות רב עד "אבותם"הקודמים במצרים. והוא כי "אבותם"אשר נחלו הארץ כשרים היו, כי אם "נהפכו"אחור ביותר עד דורות הרבה "כקשת רמיה".

והוא כי דרך בעלי קשתות למען יבטחו העוברים ולא ישמרו מקשת דרוכה, יעבירו היתר מהקשת ויניחו שתי ראשי הקשת כפולות אל העבר מזה אשר לא כדרך יריית חצים, אשר יראה הרואה ויבטח לבו באומרו כי אנשי אמת שונאי בצע המה, ומדי עוברם מנגד פניהם יהפכו קשתם על מתכונתו מהעבר האחר וישימו היתר על מושבו ויכוננו חצם על יתר לירות במו אופל לנקי חנם לשלול שלל ולבוז בז, וזהו "קשת רמיה"שהיא הפך דריכתה לרמות ומהפכין אותה אח"כ אל הקצה האחר. והנה נשא פה המשל הזה כי אחר היותם מהופכים אל האמת והצדק כקשת שהוסר היתר וראשי הקשת מהופכים אל העדר דריכת חצים, "נהפכו" אל הקצה האחר "כקשת רמיה", וכן "נהפכו" ולא מעט אל הדמות אל דור שלפניהם כי אם אל שלפני פניהם שהוא היפוך רב כמדובר:

<< · מ"ג תהלים · עח · נז · >>