<< · מ"ג תהלים · יח · ה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲפָפוּנִי חֶבְלֵי מָוֶת וְנַחֲלֵי בְלִיַּעַל יְבַעֲתוּנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲפָפ֥וּנִי חֶבְלֵי־מָ֑וֶת
  וְֽנַחֲלֵ֖י בְלִיַּ֣עַל יְבַֽעֲתֽוּנִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אפפוני חבלי מות" - פעמים רבות סבבוני רשעים אפפוני כמו סבבוני וכן אפפו עלי רעות (לקמן מ')

"חבלי מות" - מחנות אויבים כמו חבל נביאים בספר שמואל וי"ת כאיתא דיתבא על מתברא לשון חבלי יולדה

"ונחלי בליעל" - אף הוא לשון גייסות שוטפים כנחל

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אפפוני חבלי מות - כמו צירים וחבלים ועל כן הוא בשלש נקודות להפריש בינו ובין חבלי מנשה.

ונחלי - דמה האויב למים, כמלך אשור את מי הנהר, אזי המים שטפונו.

אמר רבי יהודה הלוי: מ"כ כי בליעל דרך תפלה אל יעלה והוא האויב וחבלי דרך משל לחבלות המות.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אפפוני סבבוני.

חבלי מות בסגו"ל החי"ת, כמו חבלי יולדה (הושע יג יג) וענינם אחד; ויפלו חבלי מנשה (יהושע יז ה) בפת"ח החי"ת והוא ענין אחר. ואמר זה על הצרות הגדולות שהיה בהן קרוב למות כמו שהיה בסלע המחלקות (שמואל א כג כח); ובדבר הפלשתי כשעזרהו אבישי (שם ב כאי ז).

ונחלי בליעל יבעתוני: הצרות הן כנחל השוטף; ובליעל אמר על כל אחד ואחד מאיביו. או יהיה בליעל שם הרשע, ויונתן תרגם בספר שמואל (ב כב ה): משרית וסיעת חיבין* בתרגום שלפנינו כתוב: סיעת חיבין בלבד; ומשרית (רשיעין) הוא התרגום של חבלי שאול (שם ו) כאשר הביא רבנו בעצמו בבאור הפסוק שאחרי זה.. ואפשר לפרש נחלי מן נחלה מכתך (ירמיהו ל יב).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפפוני" - סבבוני כמו כי אפפו עלי (לקמן מ')

"חבלי" - מכאובי כמו חבלי יולדה (הושע י"ג)

"ונחלי" - מלשון חולי כמו נחלה מכתך (נחום ג')

"בליעל" - כמו בלי עול שפרקו עול שמים 

מצודת דוד

"אפפוני" - כאשר סבבו אותי כאבי מות וכאשר החלאים הבאים מאנשי בליעל בעתו וחרדו אותי

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אפפוני", עתה יתחיל לספר ההנהגה השניה בעת שיבואו עליו רעות וצרות שאז יצטרך לתפלה, בעת שאפפוני חבלי מות ועם זה גם "נחלי בליעל יבעתוני", מות מצד אחד ואויבים מצד השני:

ביאור המילות

"אפפוני". דבר רע המקיף, והוא מענין פאה, שבא עלי מכל פאה.

"ונחלי". כנחל שוטף:
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(ד) ועוד טענה שנית והיא, כי בכל אויבי היה הדבר נקל, כי הלא בלי טורח רק שמהולל אקרא ה' היה די שמאויבי אושע, שבקבלי עלי להללו, שאקראהו מהולל בהושיעי, הייתי נושע ואין מכלים. אך אמנם במלחמת שאול לא כן, כי הנה היה לי מלחמת בשר ודם, ומלחמת היצר הרע שהיה מבקש להורידני לגהינם, כי הלא בענין שאול שאני מדבר בו כעת הייתי נכוה בשתי אשות, אחת, כי (ה) אפפוני חבלי מות שהוא שלא יהרגני, וגם שלא אהרוג כי נחלי בליעל הוא היצר הרע יבעתוני האומר אלי שאהרגנו:

<< · מ"ג תהלים · יח · ה · >>