מ"ג תהלים כו א

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְדָוִד שָׁפְטֵנִי יְהוָה כִּי אֲנִי בְּתֻמִּי הָלַכְתִּי וּבַיהוָה בָּטַחְתִּי לֹא אֶמְעָד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְדָוִ֨ד ׀ שׇׁפְטֵ֤נִי יְהֹוָ֗ה
  כִּֽי־אֲ֭נִי בְּתֻמִּ֣י הָלַ֑כְתִּי
    וּבַיהֹוָ֥ה בָּ֝טַ֗חְתִּי לֹ֣א אֶמְעָֽד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפטני ה'" - ובמקום אחר הוא אומר אל תבא במשפט וגו' (לקמן קמ"ג) אמר דוד כשאתה דן את הרשעים שפטני כי לפי הרשעים אני צדיק וכשאתה דן את הצדיקים אל תביאני במשפט

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לדוד", בתפלה זו יזכיר כי אינו מכת הצבועים המלאים רע בסתר וחונפים בגלוי, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס, כי לבבו נאמן לאלהיו ומעשיו אין בם דופי, הוא נקי בין במעשה בין במחשבה, ולכן מבקש שלא יקרהו מקרה החנפים בין באושר הנפשי בין בהצלחת החיים העולמיים.

"שפטני ה'", ר"ל אתה תחוה מה משפטי ועניני, ואתה יודע שאני צדיק, בין במעשה "כי אני בתומי הלכתי", ובין במצפון ואמונת הלב כי בה' "בטחתי" בטחון חזק "שלא אמעד" ממנו בשום פעם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"שפטני" - לקחת משפטי משונאי

"לא אמעד" - לזה מהראוי שלא אמעד

מצודת ציון

"אמעד" - ענין החלקה והשמטה ממקום