מ"ג תהלים ה יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי אַתָּה תְּבָרֵךְ צַדִּיק יְהוָה כַּצִּנָּה רָצוֹן תַּעְטְרֶנּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־אַתָּה֮ תְּבָרֵ֢ךְ צַ֫דִּ֥יק
  יְהֹוָ֑ה
  כַּ֝צִּנָּ֗ה רָצ֥וֹן תַּעְטְרֶֽנּוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כצנה" - המקפת שלש רוחותיו של אדם

"רצון" - נחת רוח אפימנ"ט בלע"ז

"תעטרנו" - תסובבנו כמו (שמואל א כג) ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד ואל אנשיו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי - זה הפסוק דבק בעליון, כי אוהבי שמך ישמחו בך בראותם שתדיח הרשעים ותברך הצדיק. יש אומרים: תעטרנו - מהבנין הקל, כמו עוטרים אל דוד. והנכון שהוא מבנין הנוסף על דרך: יעשרנו המלך, שהוא יעשרנו והוא יוצא לשנים פעולים והפעול באמת הוא רצון, כי הקב"ה מעטיר רצון את הצדיק הרי שהצדיק פעול במקצת מאת הקב"ה, שהוא עטור מן הרצון, אך את הרצון הוא פעול לבדו באמת.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כי אתה תברך צדיק יהוה אז יעלצו בך כשתברך הצדיק ותדיח הרשע.


כצנה רצון תעטרנו: וכצנה שהיא עוטרת את האדם סביב כן תעטור הצדיק ברצונך.

ומלת תעטרנו מבנין הקל כמו עטרים אל דוד ואל אנשיו (שמואל א כג כו).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כצנה" - כמו שהצנה מסבבת את הגוף כן תסובבנו ברצון

"כי אתה וגו'" - סרס המקרא כי אתה ה' תברך צדיק 

מצודת ציון

"כצנה" - דומה הוא למגן

"תעטרנו" - ענין סבוב וכן עוטרים אל דוד (שמואל א כג) ע"ש שהעטרה מסבבת את הראש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אתה תברך צדיק ה'" לבדך שברכתו השגחיית לא טבעיית, ואז "כצנה רצון תעטרנו" כי רק ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה, לא כן ברכה הטבעיית יתעצב בעליה לשמור נכסיו ולהגן עליהם, אבל עם ברכת ה' תלוה השמירה ממנו גם כן כמ"ש יברכך ה' וישמרך, וממילא לא יוסיף עצב עמה רק שובע רצון על ידי שתעטרהו כצנה לשמרו מכל פגע:

ביאור המילות

"כצנה". הצנה מוקפת מג' רוחות, הרצון שלך היא הצנה העוטרת אותו, כמו עוטרים את דוד (שמואל ב' כ"א):