<< · מ"ג תהלים · קה · ה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זכרו נפלאותיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
זִכְרוּ נִפְלְאוֹתָיו אֲשֶׁר עָשָׂה מֹפְתָיו וּמִשְׁפְּטֵי פִיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
זִכְר֗וּ נִפְלְאוֹתָ֥יו אֲשֶׁר־עָשָׂ֑ה
  מֹ֝פְתָ֗יו וּמִשְׁפְּטֵי־פִֽיו׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

זכרו - בלב.

נפלאותיו - הם מעשה שמים וארץ.

מופתיו - במצרים.

משפטי פיו - בסיני.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכרו", אולם תגיעו למחוז חפצכם להשיגו מתוך מעשיו, ע"י "שתזכרו נפלאותיו אשר עשה" חוץ מדה"ט, והי' בזה ג' ענינים,
  • א) "נפלאותיו", כמו קריעת ים סוף והעמדת השמש והמן וכדומה,
  • ב) "מופתיו", שעשה לברר דבריו, כמו הפיכת המטה לנחש וכדומה,
  • ג) "משפטי פיהו", שהם המכות והעונשים שעשה במצרים שהיה מצד העונש על עונותיהם בדרך משפט, והם היו מובדלים מכל המשפטים שעושה בעולם במה שהיה משפטי פיהו, שאמר בפירוש בפיו שיעשה בהם משפט הזה, והתרה בם תחלה בכל מכה, וגם שכבר גזר כן וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי:

ביאור המילות

"נפלאותיו מופתיו". המופת הוא הנעשה לברר הדבר, כמו כי ידבר אליכם פרעה תנו לכם מופת:
 

<< · מ"ג תהלים · קה · ה · >>