מ"ג תהלים ז ה


<< · מ"ג תהלים · ז · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם גָּמַלְתִּי שׁוֹלְמִי רָע וָאֲחַלְּצָה צוֹרְרִי רֵיקָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־גָּ֭מַלְתִּי שֽׁוֹלְמִ֥י רָ֑ע
  וָאֲחַלְּצָ֖ה צֽוֹרְﬞרִ֣י רֵיקָֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם גמלתי שולמי רע" - אם גמלתיו כגמולו "ואחלצה צוררי ריקם" - שיחתי את חליצתו בכרתי את כנף מעילו אם להשחית ולחלצו ולהעמידו ריקם ובשנאה עשיתי אלא להודיעו שהיה מסור בידי להרגו ולא הרגתיו ואחלצה ל' הפשטה

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אם גמלתי שולמי רע מי שהיה עמי בשלום אם גמלתיו רע, כמו שהוא עושה עמי שהייתי בשלום עמו והייתי חתנו ונלחמתי מלחמותיו והוא גומל לי רעה תחת טובה.


ואחלצה צוררי ריקם: לא די שלא גמלתי שלמי רע, אבל חלצתי מי שהיו צוררי ריקם.

ובחנם הייתי מציל אותו, כמו שהציל שאול מיד אבישי שהיה הורג אותו לולי שמנעו שאמר: אכנו נא בחנית ובארץ פעם אחת ולא אשנה לו (שמואל א כו ח) ; וכן כשהיה במערה נאמר: וישסע דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל שאול (שם כד ח).

וא"ו ואחלצה כמו וא"ו ועבדיך באו לשבר אכל (בראשית מב י) שפרושו: לא אדני כמו שאתה אומר כי מרגלים אנחנו, אבל עבדיך באו לשבר אכל.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחלצה" - הלא אף בעת שהיה צר עלי לרדוף אחרי בחנם על לא חמס יקרה עוד נפשו בעיני והוצאתיו מן המיתה כי הצלתיו מיד אנשי אשר בקשו להרגו כמ"ש בשמואל א' וכאומר והנה בעבור זה כרתי מעילו להודיעו זאת שהיה מסור בידי ולא שלחתי בו יד

"אם גמלתי" - בעוד שהיה שאול איש שלומי וכי גמלתיו אז רעה תחת טובה כאשר חשב הוא שאני לו לאויב 

מצודת ציון

"ואחלצה" - אוציא ואשלוף

"צוררי" - מלשון אויב

"ריקם" - רצה לומר בחנם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האם גמלתי את שולמי" ואיש שלומי "רע", במה "שאחלצה" חלוצים ללחום נגד "צוררי ריקם", נגד הצורר אותי לחנם על דבר ריק, הכי ראוי כי.

ביאור המילות

"שולמי". איש שלומי, "ואחלצה". מענין חלוצי צבא, ומלת "ריקם". משמש כמלת חנם, כמו הבוגדים ריקם, ר"ל על דבר ריק:
 

<< · מ"ג תהלים · ז · ה · >>