מ"ג תהלים פא ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֵדוּת בִּיהוֹסֵף שָׂמוֹ בְּצֵאתוֹ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם שְׂפַת לֹא יָדַעְתִּי אֶשְׁמָע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֵ֤דוּת ׀ בִּיה֘וֹסֵ֤ף שָׂמ֗וֹ
  בְּ֭צֵאתוֹ עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם
    שְׂפַ֖ת לֹא־יָדַ֣עְתִּי אֶשְׁמָֽע׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עדות ביהוסף שמו" - בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים

"שפת לא ידעתי אשמע" - מפורש במסכת סוטה שלמדו גבריאל שבעים לשון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"עדות ביהוסף שמו", יען שענין יוסף שיצא מבית האסורים היה ג"כ בר"ה, כמ"ש חז"ל, ואז היה ג"כ הדין על הרעב והשובע, שע"כ חלם פרעה ביום ההוא את חלומו, אמר שכבר שם ה' עדות זה ביהוסף שהוא שופט ביום ההוא על הרעב והשובע ועל כל עלילות מצעדי גבר, כי "בצאתו על ארץ מצרים", אז "אשמע שפת (מי) שלא ידעתי" אותו שאמר לאמר.


ביאור המילות

(ו-ז) "שפת", (איש) לא ידעתי.

"מדוד". כמו והכה בכיור או בדוד (שמואל א' ב'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בצאתו" - בעת שיצא למשול על ארץ מצרים

"שפת" - אז היה יוסף משתבח לומר שפת לשון אשר לא ידעתי מעולם הנה עתה אשמע ואבין כי ארז"ל שבא גבריאל ולמדו שבעים לשון לפי שכתוב בנמוסי מצרים שאין למשול בהם כ"א המכיר בכולן

"עדות" - ביום הזה שמו עדי הזהב על יוסף כמ"ש וישם רביד הזהב על צוארו (בראשית מא) כי ארז"ל בר"ה יצא יוסף מבית האסורים

מצודת ציון

"עדות" - מלשון עדי וקשוט וכן את הנזר ואת העדות (מלכים ב' י"א)

"שפת" - לשון עם ועם כמו שפה אחת (בראשית י"א)

<< · מ"ג תהלים · פא · ו · >>