מ"ג תהלים קמו י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ימלך יהוה לעולם אלהיך ציון לדר ודר הללו יה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יִמְלֹךְ יְהוָה לְעוֹלָם אֱלֹהַיִךְ צִיּוֹן לְדֹר וָדֹר הַלְלוּ יָהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יִמְלֹ֤ךְ יְהֹוָ֨ה ׀ לְעוֹלָ֗ם
  אֱלֹהַ֣יִךְ צִ֭יּוֹן לְדֹ֥ר וָדֹ֗ר
    הַֽלְלוּ־יָֽהּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימלך ה' לעולם" - יקיים את מלכותו בשמירת בניו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ימלוך ה'", יש הבדל בין ה' ובין שם אלהים שבא בכינוי אל ישראל, ששם הויה מציין ההשגחה הכללית על כל הברואים ע"פ סדר הטבעי, ושם אלהיך ציון מציין הקשר הפרטי שיש לו עם ציון, וההשגחה הפרטית אשר שם לעשות אותות ופלאות, ויש הבדל בין לעולם ובין לדור ודור, שלעולם מציין הזמן התמידי הבלתי מתחלק, ולדור ודור מציין הזמן המתחלק לשני דורות, ור"ל מצד שהוא הוי"ה המשגיח השגחה כללית על פי המערכת שעל זה אמר ימלוך ה', כי בשמים הכין כסאו ומשם מלכותו בכל משלה, זה הנהגה קיימת בלתי משתנה, אולם מצד שהוא אלהיך ציון ימלוך לדוד ודור, כי ההנהגה הנסיית אינה קבועה לעולם רק משתנית בכל דור לפי צורך הדור והכנתם וזכותם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"הללויה" - לכן אתם כולכם הללו את יה

"ימלוך וגו'" - וחזר ופירש אלהיך השוכן בציון הוא ימלוך לדור ודור