מ"ג תהלים סה ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַשְׁרֵי תִּבְחַר וּתְקָרֵב יִשְׁכֹּן חֲצֵרֶיךָ נִשְׂבְּעָה בְּטוּב בֵּיתֶךָ קְדֹשׁ הֵיכָלֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַשְׁרֵ֤י ׀ תִּ֥בְחַ֣ר וּתְקָרֵב֮ יִשְׁכֹּ֢ן חֲצֵ֫רֶ֥יךָ
  נִ֭שְׂבְּעָה בְּט֣וּב בֵּיתֶ֑ךָ
  קְ֝דֹ֗שׁ הֵיכָלֶֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אשרי" - מי אשר תבחר ותקרב אשר ישכן בחצריך

"נשבעה בטוב" - שבביתך ומקדושת היכלך ששכינתך שורה שם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אשרי", ואחר שלפי הטבע קשה לו לאדם להתגבר על יצרו וצריך לזה עזר אלהים כמ"ש חז"ל יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, א"כ "אשרי מי שתבחר ותקרב אותו" עד שיוכל "לשכן חצריך" ולא ימוש מבית ה' כל ימי חייו, וא"כ מבקשים אנו "נשבעה מטוב ביתך", שלא תמנע טובך מאתנו ותריק הגשם בעתו, וגם "נשבעה מקדש היכלך", להתמיד בעבודתך ולהתקדש בקדושתך. עד כאן נוסח התפלה, מעתה יספר מענה ה' על זאת:


ביאור המילות

"חצריך, ביתך, היכלך". הבית לפנים מן החצר וממנו בא הטוב, וההיכל לפנים מן הבית וקדוש ממנו, וממנו בא הקדושה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשרי תבחר" - אשרי להעם אשר תבחר ותקרב להיות שוכן בחצריך והנה נשבעה בהטוב וההשפעה הבאה מביתך והיכלך הקדוש

<< · מ"ג תהלים · סה · ה · >>