מ"ג תהלים ו יא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יבשו ויבהלו מאד כל איבי ישבו יבשו רגע

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יֵבֹשׁוּ וְיִבָּהֲלוּ מְאֹד כָּל אֹיְבָי יָשֻׁבוּ יֵבֹשׁוּ רָגַע.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יֵבֹ֤שׁוּ ׀ וְיִבָּהֲל֣וּ מְ֭אֹד כׇּל־אֹיְבָ֑י
  יָ֝שֻׁ֗בוּ יֵבֹ֥שׁוּ רָֽגַע׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יבושו ויבהלו וגו'" - מהו ישובו יבושו פעם שנייה אמר רבי יוחנן לעתיד לבוא הקב"ה דן את הרשעים ומחייבן לגיהנם והם מתרעמין עליו והקב"ה מחזירן וחוזר ומראה גיליונין שלהם ודן אותם ומתחייבין והוא מחזירן לגיהנם הרי בושה כפולה ר' שמואל בר נחמני אומר לעתיד לבא כל אומה קוראה לאלהיה ואין עונה וחוזרין וקוראין להקב"ה ואומר להם אילו אלי קראתם תחילה הייתי עונה אתכם עכשיו עשיתם עבודת גלולים עיקר ואותי טפילה לפיכך איני עונה שנאמר ישועו ואין מושיע זו עבודת גלולים ואחר כך אל ה' ולא ענם (לקמן יח) לכך נאמר ישובו יבושו

"רגע" - במעט זמן

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"יבושו מאד כל אויבי", הבושה שלהם תהיה במאד מאד, רבה וגדולה מאוד, וגם

  • ב) הלא "אז יבהלו כל אויבי", כי גם ישיגם משפט אלהי ממעל, לכן טוב לפניהם כי "ישובו (רגע) יבושו רגע", שישובו תיכף ברגע הזאת ובזה ירויחו כי אך רגע יבושו, במה שיוכרחו להודות על האמת, ולא יבושו מאד, וגם לא יבהלו מפני העונש:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ישובו" - אז יהיו חוזרים מרעתם לבקש שלומי וברגע ההוא יבושו ולא לאחר זמן כי אמחול להם על מה שעשו בי ולא תזכרנה עוד להיות להם לבושה

"יבושו" - בראותם הצלחתי

"ויבהלו" - כדרך אדם התמה ונבהל בראות דבר אשר חשב לנמנע