כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רָשָׁע יִרְאֶה וְכָעָס שִׁנָּיו יַחֲרֹק וְנָמָס תַּאֲוַת רְשָׁעִים תֹּאבֵד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רָ֘שָׁ֤ע יִרְאֶ֨ה ׀ וְכָעָ֗ס
  שִׁנָּ֣יו יַחֲרֹ֣ק וְנָמָ֑ס
    תַּאֲוַ֖ת רְשָׁעִ֣ים תֹּאבֵֽד׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רשע יראה וכעס" - ל' פעל כמו ויכעס לפיכך נקוד חציו קמץ וחציו פתח וטעמו למטה

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

רשע - הפך הצדיק, בראותו עושר הצדיק יכעס ברוב הקנאה. שניו - כפי מחשבתו שיחרוק עוד שניו להנקם, וזה יהיה כי ימס כל זה שיחשוב וככה תאות רשעים שיתאוו רע לטובים.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יחרק" - ענינו שחיקת וטחינת השנים אלו באלו בהתקצף האדם על חבירו כמו ויחרקו שן (איכה ב

מצודת דוד

"רשע" - כאשר יראה הרשע את זאת יכעוס בעצמו לגודל הקנאה ויחרוק שניו כדרך המתקצף ולבבו ימס בקרבו ברוב הקנאה אולם תאותו תהיה אבודה ולא יוכל למלאותה לעשות אל הצדיק ההוא מאומה רע

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רשע", אבל "הרשע יראה" בהצלחת הצדיק "וכעס", ובכ"ז לא יוכל לעשות לו מאומה רע, רק "שניו יחרק ונמס", כי "תאות רשעים תאבד" ולא ישיג תאות לבו: