מ"ג תהלים כ י


<< · מ"ג תהלים · כ · י

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יְהוָה הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יְהֹוָ֥ה הוֹשִׁ֑יעָה
  הַ֝מֶּ֗לֶךְ יַעֲנֵ֥נוּ בְיוֹם־קׇרְאֵֽנוּ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ה' - יש אומרים: כי המלך דבק עם הושיעה וזה איננו נכון בעבור האתנח.

ואחרים אמרו: שהוא הפוך ביום קראינו ה' הושיעה, כמנהג תופשי המלחמה בבואם.

יעננו - המלך שהוא דוד אמן כן יהיה וזה על דרך ברוך הבא כאשר אפרש.

והנכון שהוא הושיעה אותנו כי השם יודע מחשבתו וככה אנא ה' הושיעה נא והפעול איננו כתוב והמלך הוא השם שהוא המלך באמת, כי דוד משיחו הוא.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יהוה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו: זהו שהיו אומרים וצועקים במלחמה, כמו שאמר: ואנחנו בשם יי' אלהינו נזכיר; שהיו אומרים: יי' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו. ופרוש המלך: האל, שהוא מלך העולם, ובידו להושיענו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ה' הושיעה" - כן הושיענו בכל עת

"ביום קראנו" - בו ביום שנקרא אליך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' הושיעה", פסוק זה מציין נושא כל המאמר, "שביום קראנו יעננו המלך ה' הושיעה" בעת קראנו בתפלה בעד המלך דוד, ענני המלך דוד לאמר "ה' הושיעה" ר"ל איני בוטח לא בחיל ולא בכח רק בישועת ה', כי כן היה שה' הושיעו לבדו:

"ה'", ע"כ אבקש "ה' הושיעה" שתהיה התשועה תמיד ע"י ה', ומצד שהוא "המלך" המושל על כל "יעננו" תיכף "ביום קראנו":  

<< · מ"ג תהלים · כ · י