<< · מ"ג תהלים · יח · מו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי נֵכָר יִבֹּלוּ וְיַחְרְגוּ מִמִּסְגְּרוֹתֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנֵי־נֵכָ֥ר יִבֹּ֑לוּ
  וְ֝יַחְרְג֗וּ מִֽמִּסְגְּרֽוֹתֵיהֶֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יבולו" - ילאו כמו נבול תבול (שמות יח) דמתרגם מילאה תילאה ומנחם פירש כמו אחרי בלותי (בראשית י"ח) וכן פירש נבול תבול

"ויחרגו" - לשון אימה מחדרים אימה (דברים ל"ב) מתרגמינן חרגת מותא

"ממסגרותיהם" - מחמת יסורי מסגרות כלא שאני מסגירם שם ומייסרן בהן ויחרגו ממסגרותיהם מנחם פתר אותו לשון רפיון חגורה וכן פירושו ויתרפו ממסגרותיהם ודונ"ש פתר ויחרגו ממסגרותיהם ויפסחו מכבליהם הנתונים על רגליהם ופתרון ויחרגו ויפסחו כדמתרגמינן חגיירא

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יבולו - כמו: נבול תבול.

ויחרגו - כתרגום: חרגת מותא ואין ריע לו במקרא.

ממסגרותיהם - מארמוניהם הנשגבים שיסגרו בהם מפחד.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

בני נכר יבלו מיראתם אותי הם כעלה נובל.

ויחרגו ממסגרותיהם: אפילו במקום שהם נסגרים שם מפחדם, אפילו שם יפחדו. ויחרגו מתרגום ומחדרים אימה (דברים לב כה): ומתוניא חרגת מותא.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יבולו" - יכמשו

"יחרגו" - הוא הפוך מלשון חגר וכמו כבש כשב 

מצודת דוד

"ויחרגו" - יהיו פוסחים ממה שיהיו סגורים ברגליהם במסגרי כבלי ברזל

"יבלו" - רצה לומר יהיו מיוסרים במכאוב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בני נכר" ר"ל לשמע אזן ישמעו לי "בני נכר אשר יבולו ויחרגו ממסגרותיהם", ר"ל בני נכר הסגורים בהרים רחוקים אשר יבלו ויתעמלו וייגעו מרוב הדרך עד שיעשו חגרים מרוב הדרך אשר ייגעו לצאת ממסגרותיהם לבא אלי לשמוע לי:

ביאור המילות

"יבלו". כמו נבול תבול (שמות י"ח):

" ויחרגו". כמו ויחגרו (בש"ב כ"ב) יעשו חגרים:

"ממסגרותיהם". ממקומות שהם סגורים שם וכן מיכה (ז' י"ז):
 

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ושמא תאמר כי הלא בני נכר מאשר היצרו את ישראל יבאו ויאמרו כי הן הם בני קטורה הרחוקים אשר לא היצרו את ישראל ויהתלו בי, ובמה אדע כי לא כן ידברו, וכמעשה הגבעונים עם יהושע גם אני יקרני. הנה לא אירא מזה, כי הן אמת ידעתי כי בני נכר יכחשו לי בראות עליהם מלחמה, אך אותם (מו) בני נכר יבלו ויאבדו תחלה, כי לא יבאו אשר סיגר אברהם עד יכלו כל בני נכר לגמרי ולא ישאר גם אחד. וזהו בני נכר יבלו ואז אותם עם לא ידעתי, יחרגו ויצאו ממסגרותיהם אשר הסגירם אברהם כמדובר מרבותינו ז"ל, באופן שלא יהיה מקום לטעות, כי מאלו יתרוקן העולם ואחר כך יצאו המוסגרים:

<< · מ"ג תהלים · יח · מו · >>