מ"ג תהלים יח מו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי נֵכָר יִבֹּלוּ וְיַחְרְגוּ מִמִּסְגְּרוֹתֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנֵי־נֵכָ֥ר יִבֹּ֑לוּ
  וְ֝יַחְרְג֗וּ מִֽמִּסְגְּרֽוֹתֵיהֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יבולו" - ילאו כמו נבול תבול (שמות יח) דמתרגם מילאה תילאה ומנחם פירש כמו אחרי בלותי (בראשית י"ח) וכן פירש נבול תבול

"ויחרגו" - לשון אימה מחדרים אימה (דברים ל"ב) מתרגמינן חרגת מותא

"ממסגרותיהם" - מחמת יסורי מסגרות כלא שאני מסגירם שם ומייסרן בהן ויחרגו ממסגרותיהם מנחם פתר אותו לשון רפיון חגורה וכן פירושו ויתרפו ממסגרותיהם ודונ"ש פתר ויחרגו ממסגרותיהם ויפסחו מכבליהם הנתונים על רגליהם ופתרון ויחרגו ויפסחו כדמתרגמינן חגיירא

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויחרגו" - יהיו פוסחים ממה שיהיו סגורים ברגליהם במסגרי כבלי ברזל

"יבלו" - רצה לומר יהיו מיוסרים במכאוב

מצודת ציון

"יבולו" - יכמשו

"יחרגו" - הוא הפוך מלשון חגר וכמו כבש כשב

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"בני נכר" ר"ל לשמע אזן ישמעו לי "בני נכר אשר יבולו ויחרגו ממסגרותיהם", ר"ל בני נכר הסגורים בהרים רחוקים אשר יבלו ויתעמלו וייגעו מרוב הדרך עד שיעשו חגרים מרוב הדרך אשר ייגעו לצאת ממסגרותיהם לבא אלי לשמוע לי:


ביאור המילות

"יבלו". כמו נבול תבול (שמות י"ח):

" ויחרגו". כמו ויחגרו (בש"ב כ"ב) יעשו חגרים:

"ממסגרותיהם". ממקומות שהם סגורים שם וכן מיכה (ז' י"ז):

 

<< · מ"ג תהלים · יח · מו · >>