מ"ג תהלים קטז ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֲפָפוּנִי חֶבְלֵי מָוֶת וּמְצָרֵי שְׁאוֹל מְצָאוּנִי צָרָה וְיָגוֹן אֶמְצָא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֲפָפ֤וּנִי ׀ חֶבְלֵי־מָ֗וֶת
  וּמְצָרֵ֣י שְׁא֣וֹל מְצָא֑וּנִי
    צָרָ֖ה וְיָג֣וֹן אֶמְצָֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חבלי מות" - חבורות אויבינו המבקשים להמיתני

"חבלי מות" - חבלי שאול כלם ל' חבורות הם כמו (שמואל א י') חבל נביאים

"ומצרי שאול" - גבולי שאול

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אפפוני" - כאשר סבבו אותי מכאובי מות ומצאו אותי צרות השאול ומצאתי צרה ויגון וכפל הדבר במ"ש לרוב הצרות והתקרבם

מצודת ציון

"אפפוני" - ענין סבוב כמו אפפו עלי רעות (לעיל מ)

"חבלי" - ענין מכאוב כמו צירים וחבלים (ישעיהו י"ג)

"ומצרי" - מלשון צרה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(ג-ד) "אפפוני", ולכן כ"ש עתה אשר "אפפוני חבלי מות", ויותר מזה כי גם "מצרי שאול מצאוני", שהשאול הוא אחר המות, "וצרה ויגון אמצא", א"כ בודאי "בשם ה' אקרא", ואבקש לאמר "אנה ה' מלטה נפשי", התפללתי שימלט נפשי מיד שאול:


ביאור המילות

"מצאוני, אמצא". עמ"ש ישעיה ל"ה י', שאחר שמצאו הרעות אותו, אז ירגישם וימצא הוא את הצרה ויגון:

 

<< · מ"ג תהלים · קטז · ג · >>