מ"ג תהלים ט יח

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ישובו רשעים לשאולה כל גוים שכחי אלהים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָשׁוּבוּ רְשָׁעִים לִשְׁאוֹלָה כָּל גּוֹיִם שְׁכֵחֵי אֱלֹהִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָשׁ֣וּבוּ רְשָׁעִ֣ים לִשְׁא֑וֹלָה
  כׇּל־גּ֝וֹיִ֗ם שְׁכֵחֵ֥י אֱלֹהִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לשאולה" - אמר רבי נחמי' כל תיבה הצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה כגון (בראשית יב) מצרימה מדברה התיבון לי' והכתיב ישובו רשעים לשאולה א"ר אבא בר זבדי למדריגה התחתונה של שאול ומהו ישובו לאחר שיצאו מגיהנם ויעמדו בדין ויתחייבו ישובו למדריגה תחתית של גיהנם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ישובו", מבקש מאת ה', שגם מעתה, הגם שמת לבן היוסר גוים, בכ"ז "הרשעים" בין אדם לחברו "ישובו לשאולה", וימציא להם ה' את ענשם גם עתה, "וכן כל גוים שכחי אלהים" ישובו לשאולה גם עתה, ומבאר.


ביאור המילות

"רשעים". כולל גם בין אדם לחברו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ישובו" - לפי שהשאול מוכן להם אמר לשון ישובו כאדם ששב אל ביתו המוכן לשבתו

מצודת ציון

"לשאולה" - כן יקרא הגיהנם

<< · מ"ג תהלים · ט · יח · >>