מ"ג תהלים כ ד


<< · מ"ג תהלים · כ · ד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יִזְכֹּר כָּל מִנְחֹתֶךָ וְעוֹלָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יִזְכֹּ֥ר כׇּל־מִנְחֹתֶ֑ךָ
  וְעוֹלָתְךָ֖ יְדַשְּׁנֶ֣ה סֶֽלָה׃

תרגום (כל הפרק)

יזכר כולהון דורוניתך, ועלותך ידהן לעלמין.

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מנחתיך ועולתך – הם התפילות שאתם מתפללים במלחמה. ידשנה סלה – לשון שומן, כמו "ואכל ושבע ודשן" (דברים לא כ), כלומר, יקבלם מרצון כעולות מתים.

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

יזכר – פירושו: למה יעזרך? כי יזכור כל מנחותיך. וזהו הכתוב בתורה: "והרעתם בחצצרת, ונזכרתם ... ונושעתם" (במדבר י ט). ויש אומרים שעולות היו עושים בעת המלחמות, כמו "ואתאפק ואעלה העלה" (שמואל א יג יב). ידשנה – ישרפנה אש המזבח ותשוב דשן. ומילת ידשנה על דרך "ואקראה לך" (שמואל א כח טו), שלא באה האל"ף קמוצה גמשפט עם תוספת ה"א. על כן אמרו רבים כי הם דומים לפעלים הרבעיים.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

יזכר – יהיו זכורים לפניו המנחות אשר הבאת.

ידשנה סלה – עד עולם יקבלו עולתך ברצון, ותאכלם האש וייעשו דשן.  

מצודת ציון

"ידשנה" – מלשון דשן.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יזכר", הגם שאינו יכול עתה להקריב קרבנות כנהוג לפני התחלת המלחמה "יזכר כל מנחותיך" שהקרבת עד עתה "ועולתך" היינו כל העולות שהקריב, "ידשנה" יזכור הדשן שלהם, "סלה", סיום המאמר:

"יזכר",

  • ה) הנושע מב"ו ומקריב לו דורון כדי שיושיעהו לא ישלם לו שכר בעד הדורון שהביא לו כי יצא הדורון בעד התשועה, אבל ה' יזכור כל מנחותיך לשלם לך שכר עליהם, ויזכור דשן עולותיך:

ביאור המילות

"ועולתך". שם המין, עולתך אשר ידשנה, אשר נשאר הדשן ממנה על ידי אש מן השמים:
 

<< · מ"ג תהלים · כ · ד · >>