מ"ג תהלים צו ד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי גָדוֹל יְהוָה וּמְהֻלָּל מְאֹד נוֹרָא הוּא עַל כָּל אֱלֹהִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֥י גָ֘ד֤וֹל יְהֹוָ֣ה וּמְהֻלָּ֣ל מְאֹ֑ד
  נוֹרָ֥א ה֗֝וּא עַל־כׇּל־אֱלֹהִֽים׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי גדול", נגד מ"ש ספרו בגוים כבודו, מפרש "כי גדול ה' ומהולל מאד", שם גדול מורה שהוא הסבה הראשונה והאחרונה לכל דבר, כמ"ש בכ"מ, ור"ל שכחו מתפשט על כל ההויה, ובכ"ז הוא מהולל מאד, מפני שהכל נעשה בתכלית החכמה והחסד, עד שבכל פרט נראה יכלתו וחכמתו וטובו, ונגד מ"ש בכל העמים נפלאותיו מפרש "כי נורא הוא על כל אלהים", שבל תאמר שכחות הטבע הם קצובים באופן שלא יוכל לשנותם עוד, כמו האומן אחר גמר מעשהו שאין המעשה צריך לאליו עוד, וכן כחות הטבע עומדים בפ"ע ופועלים בכחם, רק הוא נורא על כל אלהים, שכל הכחות מתיראים ממנו, כי יכל לשנותם ולבטלם, כי חיתם וקיומם תלוי ברצונו, ובהסתלק רצונו מהם יהיו כאין:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"על כל אלהים" - הם השמש והירח וכל צבא השמים שהיו העכו"ם עובדים להם וקבלום לאלוה

<< · מ"ג תהלים · צו · ד · >>