<< · מ"ג תהלים · קלא · ב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמל עלי אמו כגמל עלי נפשי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם לֹא שִׁוִּיתִי וְדוֹמַמְתִּי נַפְשִׁי כְּגָמֻל עֲלֵי אִמּוֹ כַּגָּמֻל עָלַי נַפְשִׁי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־לֹ֤א שִׁוִּ֨יתִי ׀ וְדוֹמַ֗מְתִּי נַ֫פְשִׁ֥י
  כְּ֭גָמֻל עֲלֵ֣י אִמּ֑וֹ
    כַּגָּמֻ֖ל עָלַ֣י נַפְשִֽׁי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שויתי ודוממתי" - עליך נפשי כגמול שהוא נתון עלי אמו גמול יונק שדים "כגמול עלי נפשי" - נפשי בקרבי לנגדך כיונק שדי אמו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

אם, שויתי - כמו נשתוה או שמתי כמו שויתי ה'.

ודוממתי - מגזרת דומם או מן דמיון.

וטעם כגמול – בעבור שהזכיר ולא הלכתי והנה הגמול אין לו כח להלוך אם לא ישען על אמו כי מיד יפול, והנה כגמול עלי נפשי הטעם כפול.

ומלת עלי – כמו בעיני. ויש אומרים: כי הוא דרך תפלה כי לא חשבתי בלבי לבקש סודות ונפלאות ממני, רק אם לא שויתי נפשי כגמול עלי אמו - כגמול עלי תהיה נפשי, על דרך: תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי.

ואמר דוד הנה אני כל מבטחי בשם וככה עשה ישראל.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"שויתי" - מלשון שוה

"ודוממתי" - מלשון דמיון

"כגמול" - ענינו תינוק הנעתק מקרוב משדי האם כמו ויגדל הילד ויגמל (שם כא) 

מצודת דוד

"כגמול עלי נפשי" - הנפש אשר עלי ובקרבי היא כתנוק הנגמל וכפל הדבר להתמדתו

"אם לא" - הוא ענין שבועה כאומר אם לא עשיתי כן יבא עלי עונש כזאת וגזם ולא אמר

"שויתי ודוממתי" - המשלתי נפשי כתנוק הנגמל משדי אמו שכל בטחונו על אמו כן כל בטחוני בה'

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם לא", ר"ל שנדמה בכל עניניו כגמול מחלב שכמו שהגמול משים כל בטחונו על אמו שהיא תכלכלהו ותנהגהו, כן "שויתי נפשי כגמול עלי אמו" שבטחתי רק על ה' החונן דעת בענינים העיונים והמנהלני בענינים המעשים וכמו שהגמול אינו סומך על עצמו מאומה ויודע כי קצר כחו מעשות דבר, כן "כגמול עלי נפשי" שמדעתי שאני בפ"ע רפה ידים וחסר כח, וע"ז כפל "שויתי ודוממתי" ומפרש שויתי נפשי כגמול עלי אמו, ודוממתי כגמול עלי נפשי, ר"ל שנפשי דוממת כגמול הדומם ואין מלה בלשונו בלא אמו, ומבאר מי היא האם:

 

<< · מ"ג תהלים · קלא · ב · >>