<< · מ"ג תהלים · קא · ג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לא אשית לנגד עיני דבר בליעל עשה סטים שנאתי לא ידבק בי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לֹא אָשִׁית לְנֶגֶד עֵינַי דְּבַר בְּלִיָּעַל עֲשֹׂה סֵטִים שָׂנֵאתִי לֹא יִדְבַּק בִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לֹֽא־אָשִׁ֨ית ׀ לְנֶ֥גֶד עֵינַ֗י דְּֽבַר־בְּלִ֫יָּ֥עַל
  עֲשֹֽׂה־סֵטִ֥ים שָׂנֵ֑אתִי
  לֹ֖א יִדְבַּ֣ק בִּֽי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"סטים" - לשון כי תשטה אשתו (במדבר ה') לסור מן הדרך דישטולמנ"ט בלע"ז

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לא - יספר על המחשבה שהוא במצח.

עשה - כמו: עשות ספרים.

סטים - ע"מ כלים, מגזרת כי תשטה אשתו, לא ידבק בי סטות.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דבר בליעל" - מעשה איש בליעל

"סטים" - ענין דברים הסרים מדרך הנכוחה כמו אל ישט אל דרכיה (משלי ז'

מצודת דוד

"עשה" - מעשה סטים שנאתי ולא ידבק בי מה מהם

"לא אשית" - לא אסתכל בדברי רשע

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא", מבאר הדבר שיהיה התמימות בין בעשותו טוב, שלא יעשה אל תכלית רצוני שאליו ישית עיניו וכונתו בעת עשותו הטוב עד "שאשית לנגד עיני" (היינו למטרת מעשי) "דבר בליעל", שבעבורו אעשה הטוב, כמו הצם ומתפלל בעבור כבוד וכדומה, וכן בסור מרע לא יהיה מפני פחד העונש, עד שלא יישנא גוף הרע מצד עצמו רק יסור ממנו מפני פחד העונש, "כי עשה סטים שנאתי" מצד עצמי עד "שלא ידבק בי" במחשבתי כלל:

ביאור המילות

"עשה סטים". עשה מקור במקום שם, מעשה סטים, מענין נטיו מן הדרך, ושחטה שטים העמיקו (הושע ה'):
 

<< · מ"ג תהלים · קא · ג · >>