מ"ג תהלים פ ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישעתה לנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לִפְנֵי אֶפְרַיִם וּבִנְיָמִן וּמְנַשֶּׁה עוֹרְרָה אֶת גְּבוּרָתֶךָ וּלְכָה לִישֻׁעָתָה לָּנוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לִפְנֵ֤י אֶפְרַ֨יִם ׀ וּבִנְיָ֘מִ֤ן וּמְנַשֶּׁ֗ה
  עוֹרְרָ֥ה אֶת־גְּבוּרָתֶ֑ךָ
    וּלְכָ֖ה לִישֻׁעָ֣תָה לָּֽנוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפני אפרים ובנימן ומנשה" - כשיהיו צריכים לתשועתך אע"פ שהם רשעים ואינם כדי עוררה גבורתך להם ולמה כי לכה לישועתה לנו לך נאה ועליך להושיע בין חייבים ובין זכאים כמו שנאמר למשה במצרים (שמות ג') ראה ראיתי את עני עמי שתי ראיות הללו למה רואה אני שהם עתידים להכעיסני ואעפ"כ ראיתי את ענים מפני השבועה שנשבעתי לאברהם

"אפרים" - במלחמת ארם כשצר על שומרון (מלכים א' כ') ושלח מלאכים לאחאב כספך וזהבך לי הוא ונשיך ובניך הטובים לי הם

"מנשה" - בימי יהואש בן יהואחז שנאמר (שם ב' י"ג) כי ראה ה' בעני ישראל כי אבדם מלך ארם וישימם כעפר לדוש והכו שלש פעמים במלחמה שנאמר שם שלש פעמים הכהו יואש והשיב את ערי ישראל בפירושים אחרים מצאתי שנאמר שלש פעמים תכה את ארם ואשר השיב את ערי ישראל בנימין בימי אחשורוש שהיו מרדכי ואסתר בסכנה וכל הדור תלוי בהם

"ולכה לישועתה לנו" - אין זה לשון הליכה אלא כמו לך וכן הוא במסורת ולכה איפוא דיעקב (בראשית כ"ז) ולכה אין בשורה מוצאת (שמואל ב י"ח) שמלה לכה קצין תהיה לנו וגו' (ישעיהו ג)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לפני", (חלק א') בקש "שיעורר ה' גבורתו" שהראה בימי קדם "לפני אפרים ובנימין ומנשה", ויעזרם נגד צריהם הרוצים להרע להם, וידוע כי מאפרים ומנשה נפלו על חזקיה רבים, כנזכר בכתוב, עד שגלות נ"נ כלל יהודה ובנימין ואפרים ומנשה, ותפס ג' שבטים אלה שהם מבני יוסף, שהם העומדים נגד בני עשו, כמ"ש בית יוסף להבה ובית עשו לקש:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לפני אפרים וגו'" - ר"ל לצורך גאולתם עורר את גבורתך וגו'

"ולכה" - כמו ולך כן הוא ע"פ המסורה ור"ל עליך

מצודת ציון

"ולכה" - כמו ולך כך הוא במסרה ור"ל עליך

ילקוט שמעוני (כל הפרק)(כל הפסוק)

לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך, חמשה דברים ישֵנים הם בעולם: הגבורה, עוררה את גבורתך; הקשת, "עריה תעור קשתך"; החרב, "חרב עורי על רועי"; הזרוע, "עורי לבשי עוז זרוע ה'"; הקנאה, "כאיש מלחמות יעיר קנאה" וכו'.

<< · מ"ג תהלים · פ · ג · >>