מ"ג תהלים קיט ה

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַחֲלַי יִכֹּנוּ דְרָכָי לִשְׁמֹר חֻקֶּיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַ֭חֲלַי יִכֹּ֥נוּ דְרָכָ֗י
  לִשְׁמֹ֥ר חֻקֶּֽיךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחלי יכונו דרכי" - אל"ף יסוד בתיבה הנופל ממנו לפרקים כמו אל"ף שבאחותי באזניכם (איוב יג) ואל"ף של אסוך שמן (מלכים ב ד) אחלי תפלותי אלו הן שיכונו דרכי וכן (שם ה') אחלי אדני לפני הנביא אשר בשמרון וגו' צורכי אדוני להתפלל שילך לפני הנביא אשר בשומרון ולשון אחליות שוהיי"ט בלע"ז כאדם האומר הלואי והייתי נביא וחכם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אחלי", אמנם החלק הנקרא חקים שהם המצות שאין להם טעם, והם מתנגדים ליצר הלב, כי היצר משיב עליהם אחר שלא נודע טעמם, וכל עוד שדרכי האדם אינם שלמים עם ה' בקל שישמע ליצרו ויעבור עליהם, ולכן בקש שיהיו דרכיו מוכנים על אופן שישמור את החקים:

""

  • (מצות)


ביאור המילות

"אחלי". תפלה ובקשה, כמו חל נא את פני ה' והא' נוספת:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אחלי" - אבקש מה' שיהיו דרכי נכונים לשמור חוקיך ר"ל לסייע אותי מן השמים

מצודת ציון

"אחלי" - ענין בקשה כמו אחלי אדוני לפני הנביא (מלכים ב ה)

<< · מ"ג תהלים · קיט · ה · >>