<< · מ"ג תהלים · נו · ט · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נֹדִי סָפַרְתָּה אָתָּה שִׂימָה דִמְעָתִי בְנֹאדֶךָ הֲלֹא בְּסִפְרָתֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נֹדִי֮ סָפַ֢רְתָּ֫ה אָ֥תָּה
  שִׂ֣ימָה דִמְעָתִ֣י בְנֹאדֶ֑ךָ
  הֲ֝לֹ֗א בְּסִפְרָתֶֽךָ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נודי ספרתה" - אתה ידעת מנין המקומות שנדדתי לברוח

"שימה דמעתי בנאדך" - שים דמעתי בנאד שלך ותהא שמורה לפניך

"הלא בספרתך" - במנינך תתננה למנותה עם שאר צרותי (ומנחם חברו לשון ספר ממש)

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

נודי - כמו נדודי, וישב בארץ נד.

ספרת - הטעם אתה תדע כמה פעמים אני נודד ממקומי והיה דרך צחות נודי עם בנאדך.

והטעם: כי טפותיו שהם דמעותיו ספורות הם להשם, וזה הטעם הלא בספרתך וכאילו הם מחוברות בנאד דרך משל, שלא אבדה טפה מהם.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"בנאדך" - שם כלי משקה כמו נאד החלב (שופטים ד

מצודת דוד

"בנאדך" - להיות שמורים אצלך והלא המה ידועות וספורות לפניך ושמורים לשלם להם גמול על כולם

"נודי" - הלא ידועות וספורות לפניך מרבית הנדודים שאני נודד מפניהם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נודי, אתה ספרתה מספר הנדודים" שלי, כמה ימים אהיה נודד ובכמה מקומות. ואני מבקש "שימה דמעתי בנאדך" וגם הם "הלא יהיו בספרתך", ר"ל בחשבון המספר שלך, למשל אם גזרת עלי עשרה נדודים במספר ובנדוד אחד היה לי צער ובכיתי דמעות כמספר עשרה נדודים, תצרף חשבון מספר הדמעות אל חשבון מספר הנדודים, ובזה ימעט זמן הנדוד לפי משקל הצער והדמעות שגם הם מן החשבון:

ביאור המילות

"ספרתה". מענין מספר, וכן בספרתך, שתחשוב הדמעות אל המספר של הנדודים:
 

<< · מ"ג תהלים · נו · ט · >>