מ"ג תהלים כא י


<< · מ"ג תהלים · כא · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תשיתמו כתנור אש לעת פניך יהוה באפו יבלעם ותאכלם אש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
תְּשִׁיתֵמוֹ כְּתַנּוּר אֵשׁ לְעֵת פָּנֶיךָ יְהוָה בְּאַפּוֹ יְבַלְּעֵם וְתֹאכְלֵם אֵשׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
תְּשִׁיתֵ֤מוֹ ׀ כְּתַנּ֥וּר אֵשׁ֮ לְעֵ֢ת פָּ֫נֶ֥יךָ
  יְ֭הֹוָה בְּאַפּ֣וֹ יְבַלְּעֵ֑ם
  וְֽתֹאכְלֵ֥ם אֵֽשׁ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לעת פניך" - לעת זעמך "באפו יבלעם" - תפלה היא זו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

תשיתמו, פניך - כעסך פני ה' חלקם ופניה לא היו לה עוד. ויש אומרים: כי כ"ף כתנור אש כמו בי"ת, כדרך: בחצי לילה, כחצות הלילה.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

תשיתמו כתנור אש כמו תנור שיש בתוכו אש ועצים, והאש תאכל העצים, כן תשית אתה אותם

לעת פניך לעת כעסך עליהם, שיכלו כלם ויהיו כתנור אש שכלה מה שבתוכו.

ועל הדרך הזה: שיתמו כגלגל כקש לפני רוח, כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים (תהלים פג יד טו), שאינו אומר שהם יהיו אש לבער אחרים, אלא שיהיו כאש שתצא ביער שיכלו וישרפו כל עצי היער כן יכלו הם; וכן ככיור אש בעצים (זכריה יב ו).

ופניך כמו ופניה לא היו לה עוד (שמואל א א יח) ; פני יי' חלקם (איכה ד טז) ; ופרושם: כעס.


יהוה באפו יבלעם תוכל להשית אותם כתנור אש, כי יי' עמך שיבלעם

ותאכלם אש:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לעת פניך" - בעת כעסך אז יבלעם באפו ותאכלם האש

"תשיתמו" - יתמיד בהם האש כמו בתנור 

מצודת ציון

"תשיתמו" - תשים אותם

"יבלעם" - מלשון בליעה והשחתה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תשיתמו" שיהיו בידך כאלו הם "בתנור אש" המוכן "לעת פניך" וכעסך, שכמו שהתנור יחמו אותו להיות מוכן על עת האפיה (הושע ז') כן התנור שבו תשיתם הוא מוכן לעת פניך, שאז "יבלעם באפו והאש תאכלם". ולא לבד שתכלה אותם כי גם.

 

<< · מ"ג תהלים · כא · י · >>