כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ידיך עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָדֶיךָ עָשׂוּנִי וַיְכוֹנְנוּנִי הֲבִינֵנִי וְאֶלְמְדָה מִצְו‍ֹתֶיךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָדֶ֣יךָ עָ֭שׂוּנִי וַֽיְכוֹנְנ֑וּנִי
  הֲ֝בִינֵ֗נִי וְאֶלְמְדָ֥ה מִצְוֺתֶֽיךָ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

ידיך עשוני - תקנוני וימהר לעשות אתו ויכוננוני לקבל הבינה.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויכוננוני" - ר"ל עשו אותי כלי מוכן לקבל הבינה לכן הבינני ואלמד

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ידיך עשוני ויכוננוני הבינני", נגד מה שבקש שילמדהו טוב טעם ודעת המצות, אומר שיבינהו איך עשה וכנן אותו, ובזה "אלמדה מצותיך", כי גוף האדם ובנינו ואיבריו וגידיו וקשורו עם כחות נפשו, הם מכוונים אל מצות התורה, שהתורה ומצותיה ובנין האדם וסדורו ערוכים זה מול זה, וכמ"ש חז"ל שרמ"ח איברים ושס"ה גידים נגד רמ"ח מ"ע ושס"ה מצות ל"ת, וכל אבר מיוחד לו מצוה אחת כמ"ש הקדמונים, ואם יבין בנין גופו בכל פרטיו ואיך עשהו ה' ויכונן אותו, ילמד מזה לדעת סודות המצות המכוונים לעומת מדת גופו ונפשו ומערכתם:

""

  • (דברים)

ביאור המילות

"עשוני ויכוננוני". כמו הוא עשך ויכוננך, שגמר כל בנין גופו ואיבריו: