מ"ג תהלים יד ג


<< · מ"ג תהלים · יד · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַכֹּל סָר יַחְדָּו נֶאֱלָחוּ אֵין עֹשֵׂה טוֹב אֵין גַּם אֶחָד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַכֹּ֥ל סָר֮ יַחְדָּ֢ו נֶ֫אֱלָ֥חוּ
  אֵ֤ין עֹֽשֵׂה־ט֑וֹב
    אֵ֗֝ין גַּם־אֶחָֽד׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכל סר וגו'" - אין איש בחיילותיו מוחה בידו "נאלחו" - נהפכו לקלקול

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הכל סר - מהדרך הישר.

יחדו נאלחו - כמו נשחתו.

אין גם אחד - אפילו אחד כמו גם בשחוק יכאב לב, גם לרעהו ישנא רש ואלה הרשעים שהם השונאים את ישראל והעד אכלו עמי.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

הכל סר סר מדרך הטובה.

ויש מפרשים כמו סג כמו שאמר בספר השני (תהלים נג ד): כלו סג; והוא מן נסגו אחור (ישעיהו מבי ז), והענין אחד; והגימ"ל רי"ש בא"ת ב"ש ג"ר.

ויש מפרשים ויבאש וסרי (שמות ז כא ומקומות אחרים).

וכן אמר: יחדו נאלחו שענינו נתעבו ונבאשו; הפוך מן סיר אשר חלאתה בה (יחזקאל כד ו) שפרושו: זוהמא; וכן אף כי נתעב ונאלח (איוב טו טז)

אין עשה טוב אין גם אחד: אפילו אחד; וכן גם לרעהו ישנא רש (משלי יד כ).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יחדיו" - כולם יחד קלקלו מעשיהם

"הכל סר" - כולם סרו מדרך הטובה 

מצודת ציון

"נאלחו" - נבאשו כמו נתעב ונאלח (איוב ט"ו)

"גם" - הוא כענין אפילו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הכל סר", שגם היחידים האלה סרו מן הדרך, "ויחדיו נאלחו" בתועבות, עד "שאין עושה טוב אין גם אחד", שגם האחד שנראה לנו שהוא נותן כבוד לה' ג"כ אין עושה טוב, כי לבו מלא און והוא מכחיש וכופר ג"כ:

ביאור המילות

"סר". מדרך הטוב, או כמו סורי הגפן, נתקלקל, וכן "נאלחו". נבאשו, כמו נתעב ונאלח (איוב ט"ו):
 

<< · מ"ג תהלים · יד · ג · >>