מ"ג תהלים י יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
רָאִתָה כִּי אַתָּה עָמָל וָכַעַס תַּבִּיט לָתֵת בְּיָדֶךָ עָלֶיךָ יַעֲזֹב חֵלֶכָה יָתוֹם אַתָּה הָיִיתָ עוֹזֵר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
רָאִ֡תָה כִּי־אַתָּ֤ה ׀ עָ֘מָ֤ל וָכַ֨עַס ׀ תַּבִּיט֮
  לָתֵ֢ת בְּיָ֫דֶ֥ךָ
עָ֭לֶיךָ יַעֲזֹ֣ב חֵלֵ֑כָה
  יָ֝ת֗וֹם אַתָּ֤ה ׀ הָיִ֬יתָ עוֹזֵֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ראתה" - מה שהוא עושה ואתה מחריש

"כי אתה" - כן דרכך שתביט עמל וכעס

"לתת בידך" - בכחך אתה נותן יד לרשעים להצליח ברשעם

"עליך יעזוב חלכה" - ישראל עמך שהם חילך הם עוזבים עליך את המשא שתעשה דין ברשעים ומנחם פתר יעזוב ל' עזרה כמו (שמות כג) עזוב תעזוב עמו ומנחם פתר חלכה ל' דל וחלך וכ' יסוד בתיבה

"יתום אתה היית עוזר" - בימים ראשונים

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לתת בידך" - ובידך לתת לאיש כדרכיו ולכן יעזוב העני בטחונו מכל אדם וישען עליך כי מעולם אתה עוזר ליתום אשר חלפה עזרתו

"ראתה" - אבל באמת ראיתה מעשיו כי מעולם רואה אתה העמל והכעס מה שהרשע עושה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ראיתה", הלא אתה משגיח ורואה מעשה הרשע "כי אתה עמל וכעס תביט", שלא לבד שתראה מעשה הרשע כי גם תביט על מחשבתו, בין העמל שהיא מחשבתו הרעה ובין הכעס מה שמכוין להכעיסך, וגם יש לך יכולת כי "לתת בידך", יש בידך הכח לתת לו גמולו, ולא תאמר שתניח עונשו אל שלוחך שהטבע תענישהו כרוב העונשים האלהיים שיבאו ע"י אמצעיים טבעיים, כי "עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר", היתום אשר אתה היית עוזר לו מעולם בהשגחה מיוחדת למעלה מן הטבע יעזב חלכה עליך, שאתה בעצמך תעזר לו לא ע"י החיל שלך, [מדמה את ישראל כיתום שגדלהו המלך והיה נותן לו צרכיו בעצמו, שחיל המלך ומשרתיו לא יתעסקו בצרכיו אחר שיודעים שהמלך בעצמו מתעסק בעניניו], ולכן


ביאור המילות

"עמל". מציין תמיד התכונה הרעה:

"עליך יעזב". כמו ויטוש את הצאן על שומר (שמואל א' י"ז):

"חלכה". החיל שלך יעזבו את היתום עליך:

 

<< · מ"ג תהלים · י · יד · >>