מ"ג תהלים ו ז


<< · מ"ג תהלים · ו · ז · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָגַעְתִּי בְּאַנְחָתִי אַשְׂחֶה בְכָל לַיְלָה מִטָּתִי בְּדִמְעָתִי עַרְשִׂי אַמְסֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָגַ֤עְתִּי ׀ בְּֽאַנְחָתִ֗י
  אַשְׂחֶ֣ה בְכׇל־לַ֭יְלָה מִטָּתִ֑י
    בְּ֝דִמְעָתִ֗י עַרְשִׂ֥י אַמְסֶֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשחה בכל לילה מטתי" - לשון סחי ומאוס (איכה ג) והיתה נבלתם כסוחה (ישעיהו ה) ממאס אני מטתי בדמעות ומנחם חברו עם כאשר יפרש השוחה לשחות (שם כה) ועם מי שחו (יחזקאל מז) "בדמעתי ערשה אמסה" - אלחלח וארטיב כמו מים

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יגעתי - יספר רוב חליו ואנחותיו ואשחה כחו כאשר יפרש השוחה לשחות ומטתי פעול והטעם ממי בכיותי, על דרך ונשמה לא נשארה בי. ויש אומרים: כי אשחה תרגום ארחץ בארמית.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ערשי אמסה: כי אני נאנח ודואג על חליי ובוכה עד שאשחה מטתי בכל לילה.

כי בלילה יכבד החלי ויאנח האדם ויבכה על חליו.

או יבכה בלילה מפני שבני הבית ישנים ואין רואה אותו.

והנה הוא יגע מהאנחה ומהבכי.

ומה שאמר: אשחה ואמסה הוא על דרך גוזמא והפלה.

ופרוש אשחה מן כאשר יפרש השחה לשחות (ישעיהו כה יא), או מתרגום וירחץ (בראשית מג לא): ואסחי.

ופרוש אמסה מן המסיו את לב העם (יהושע יד ח) ; ותמס כעש חמודו (תהלים לט יב).

ואלה הם מנחי הלמ"ד מבנין ההפעיל.

ויש מפעלי הכפל מזה הענין רבים, כמו: המסו את לבבנו (דברים א כה) ; וימס לבב העם (יהושע ז ה).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בדמעתי" - אני מתיך ומרטיב ערשי בדמעות עיני וכפל הדבר במ"ש

"אשחה" - אני משיט את מטתי במי הבכי כדבר השט על פני המים

"יגעתי" - נעשיתי עיף ויגע במה שאני מתאנח בכל עת 

מצודת ציון

"אשחה" - ענין שחיה במים כמו כאשר יפרש השוחה לשחות (ישעיהו כ"ה)

"ערשי" - מטתי כמו ערש יצועי (לקמן קל"ב)

"אמסה" - מלשון המסה והתכה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגעתי", עתה מתחיל ענין השני נגד אויביו המצערים אותו. אומר הנה "יגעתי באנחתי", עד "שבכל לילה אשחה" ואמאס את "מטתי" מרוב הבכי, בכל זאת מן הבכי והדמעות לא עששה עיני, רק.

ביאור המילות

"מטתי, ערשי". כבר התבאר (עמוס ג' י"ב) שמטה כולל כל[1] העשוי שיטה אדם עליו על צדו, ושרשו נטה, והערש עשוי בצורה מיוחדת למשכב הקטנים והחולים והנשים, ובכלים (פ"ט ז') המטה והעריסה, ופי' רש"י בסנהדרין (דף כ') עריסה עריסת תיקונות, "ואשחה". מענין סחי ומאוס:
 

<< · מ"ג תהלים · ו · ז · >>


  1. ^ בכת"י 'כל', ובכל הדפוסים נכתב בטעות במקום כל - 'על'. ובכת"י נוסף אחרי מילת כל - "העוד" או "העוז" וצ"ע. ואולי צ"ל 'העומד'.