מ"ג תהלים ח ה


<< · מ"ג תהלים · ח · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מָה אֱנוֹשׁ כִּי תִזְכְּרֶנּוּ וּבֶן אָדָם כִּי תִפְקְדֶנּוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מָה־אֱנ֥וֹשׁ כִּֽי־תִזְכְּרֶ֑נּוּ
  וּבֶן־אָ֝דָ֗ם כִּ֣י תִפְקְדֶֽנּוּ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מה - ידוע כי הירח ואחד עשר כוכבים הנקודה בעגולה מהגלגל וכל הארץ כנקודה שלא תתחלק כנגד הרקיע, ובן אדם נחלק שלא יקבל חלוק כנגד כל הארץ, על כן: מה אנוש כי תזכרנו, דרך בזוי והטעם: אחר שיש לך בריאות גדולות ונכבדות מהאדם, איך שמת לב לתת לו כבוד.

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו: ומה אנוש הוא הפך מה אדיר שמך, כי הוא להגדלה וזה להקטנה.

אמר: כי אראה שמיך והירח והכוכבים, שהם בריאות גדולות ומשכילות: מה אנוש כי זכרת אותו ואצלת עליו מהוד המשכילים העליונים שאינם גוף; כי אף אותם שהם גופות אני רואה גודל גופם וערכם, כי האנוש כאין נגדם! ואמר: מעשה אצבעתיך, ואמר: אשר כוננתה להכחיש הכופרים האומרים שהעולם קדמון; לפיכך אמר מעשה וכוננתה שאתה חדשת אותם כלם.

ואמר: אראה על שמיך, ואם אין נראה לנו אלא הסמוך לנו, לפי שהם זה ממול זה עד השמיני שהוא גלגל המזלות, ולפי שהם מזהירים כלם כמו הדבר אשר בתוך כלי הזכוכית שהוא נראה מבחוץ.

וכתה החכם רבי אברהם בן עזרא, זכרו לברכה: כי אמר אצבעתיך, כי האצבעות עשרה והגלגלים עשרה: שבעה רקיעים שבהם שבעה ככבי לכת, וגלגל המזלות, וגלגל התשיעי למעלה מגלגל המזלות, והעשירי כסא הכבוד.

מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו כפל ענין במלות שונות.

או רצונו לומר: כי תזכרנו, כי זכרתו בבריאתו שהאצלת מהודך עליו.

ותפקדנו, כל הימים אשר הוא חי תשגיח עליו ובמעשיו לתת לאיש כדרכיו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מה אנוש" - הוסיף להוכיח שה' משגיח על הכל ואמר הלוא מה הוא חשיבות האדם להזכר לפני ה' 

מצודת ציון

"תפקדנו" - תזכרנו וכפל הדבר במ"ש

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מה אנוש כי תזכרנו", שם אנוש מורה על ההקטנה, האנוש הקטן מאד מצד קוטן גופו וחולשתו מצד שפלת מקומו, מצד פחיתת כחותיו הטבעיים חלוש ההרכבה רפה המזג, ניתר הקשורים, שכל זה נכלל במלת אנוש, במה נחשב הוא כי תזכרנו, וזה מגביל נגד שני טענות שהזכיר במעלות העליונים, שכללם במ"ש שמיך מעשה אצבעותיך, "ומה בן אדם", שם זה מציין מה שהאדם בלתי נצחי בלתי קיים באיש כגרמים השמימים, רק הוא בן אדם נולד מאדם אשר רק מינו מתקיים לא אישו, ובמה נחשב הוא "כי תפקדנו "(עיין באה"מ), (וזה נגד מ"ש ירח וכוכבים אשר כוננת):

ביאור המילות

"אנוש, בן אדם". האנוש מורה על חולשתו מצד עצמו ובן אדם מציין חולשתו מצד מינו שאינו מתקיים זמן רב (ישעיה נ"א י"ב), "תזכרנו, תפקדנו". הפקידה היא אחר הזכירה, שמציין שפוקד לעשות לו איזה דבר טוב או רע (התו"ה אחרי סי' קמ"ח) ומוסיף וכ"ש איך עוד תפקדנו:
 

<< · מ"ג תהלים · ח · ה · >>