מ"ג תהלים קכה ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והמטים עקלקלותם יוליכם יהוה את פעלי האון שלום על ישראל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַמַּטִּים עַקַלְקַלּוֹתָם יוֹלִיכֵם יְהוָה אֶת פֹּעֲלֵי הָאָוֶן שָׁלוֹם עַל יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַמַּטִּ֤ים עֲֽקַלְקַלּוֹתָ֗ם
  יוֹלִיכֵ֣ם יְ֭הֹוָה אֶת־פֹּעֲלֵ֣י הָאָ֑וֶן
    שָׁ֝ל֗וֹם עַל־יִשְׂרָאֵֽל׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והמטים עקלקלותם" - על הבריות למצוא עלילות רשע יוליכם ה' את פועלי און

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

והמטים - כמו: ומטי גר ולא יראוני והבי"ת חסרה, כמו: הנמצאים בית ה' וככה הוא והמטים בעקלקלותם, יתפלל שירחיקם השם ויהיו עם פועלי און עם הגוים, אז יהיו שלום על ישראל.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יוליכם" - אותם יוליך ה' לאבדון עם פועלי האון ודומה להם עם שעדיין לא פעלו האון ויהיה א"כ שלום על ישראל כי יאבדו טרם פעלו האון עם רמיית טובתם

"והמטים" - אבל אותם שהמה מטים עצמם אחר דרך עקלקלות ר"ל שכל טובתם הוא לרמות את הבריות  

מצודת ציון

"והמטים" - מלשון נטיה

"עקלקלותם" - ענין עקמימות כמו ארחות עקלקלות (שופטים ה)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המטים עקלקלותם", מי שרוצים לדון אותו לכף חוב ע"י העקלקלות הנראה למראה עינים והם רוצים להטותו לכף חוב, כאילו הוא דבר הנוטה מן היושר גם בעצמותו, "יוליכם ה' את פועלי האון" יענשו ע"ז כאלו הם עצמם פועלי און, עפ"י ההנחה הזאת מסיים "שלום על ישראל", ר"ל שהשלום יתמיד תמיד על ישראל אחר שהם בוטחים בה' וראוי שברית שלומם לא ימוט לעולם:

ביאור המילות

"עקלקלותם". הוא דבר המעוקל למראה עינים בחוץ וישר בפנים, וזה המבדיל בינו ובין עקש, וכן (בחבקוק א') משפט מעוקל עיי"ש: