<< · מ"ג תהלים · צד · כא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יגודו על נפש צדיק ודם נקי ירשיעו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָגוֹדּוּ עַל נֶפֶשׁ צַדִּיק וְדָם נָקִי יַרְשִׁיעוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָ֭גוֹדּוּ עַל־נֶ֣פֶשׁ צַדִּ֑יק
  וְדָ֖ם נָקִ֣י יַרְשִֽׁיעוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגודו" - יאספו גדודים על נפש צדיק להרוג "ירשיעו" - יחייבו בדין להורגו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

יגודו - מגזרת גדוד. ודם נקי ירשיעו - טעם בהיותו הרוג, שיהרגוהו אלה הרשעים יחשבו המשכילים כי איש מות היה וחייב היה ורשע, על כן הומת זה יאמר המשורר בעדו ובעד כל קהל ישראל.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ירשיעו" - מחייבים בדינם המקולקל

"יגודו" - יתחברו גדודים על נפש הצדיק לקחתה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגודו על נפשי צדיק", שמניח חקים שעל פיהם יתגודדו גדודים על נפש צדיק לרצחו, ובהחקים האלה "דם נקי ירשיעו", שתחת שכפי חקי הצדק ראוי להרשיע את הרוצח ששפך דם נקי, עפ"י חקי עמל שיצר יצדיקו את הרוצח וירשיעו את דם נקי, לאמר שנהרג בדין ובמשפט ואין להרוצח משפט מות, וכוונת מליצתו שאחר ה' הוא היושב על כסא משפט, והוא המחוקק העליון, אם נאמר שמה שהרשע ידכאו עם ה' ואלמנה וגר יהרוגו הוא טוב בעיני ה' ולא יענישנו ע"ז, הלא ידמה כאלו הוא הנותן חקים נשחתים כאלה, שמותר לשפוך דם נקי ושאין עונש להרוצח, וזה א"א לומר שכסא ה' יהיה מתחבר אל כסא הוות שיוצר חקי עמל כאלה, ואם כן בודאי ישלם להרשע כרעתו:

 

<< · מ"ג תהלים · צד · כא · >>