מ"ג תהלים קז לט

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּמְעֲטוּ וַיָּשֹׁחוּ מֵעֹצֶר רָעָה וְיָגוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּמְעֲט֥וּ וַיָּשֹׁ֑חוּ
  מֵעֹ֖צֶר רָעָ֣ה וְיָגֽוֹן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וימעטו וישוחו" - והם מתחלה היו שוחין ומועטין מעוצר רעה ויגון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וימעטו", ולפעמים "ימעטו וישחו", ע"י "עוצר רעה", היינו שיכבשום ממשלה רעה, וימעטו ע"י שיהרוג הרבה מהם והנשארים ישחו מיגון, כי.


ביאור המילות

"מעוצר". ממשלה, כמו יורש עצר, (שופטים י"ח):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"וימעטו" - ר"ל וכן בהפך כי בעונם ימעטו וישוחו עד לעפר מן הרעה אשר תהיה עצורה ועכובה אצלם ומן היגון אשר תהי' עליהם

מצודת ציון

"וישוחו" - ענין שפלות וכפיפות כמו תחתיו שחחו עוזרי רהב (איוב ט)

"מעוצר" - ענין העכבה כמו נעצרה נא אותך (שופטים יג)

<< · מ"ג תהלים · קז · לט · >>