מ"ג תהלים א ו

מקראות גדולות תהלים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי יוֹדֵעַ יְהוָה דֶּרֶךְ צַדִּיקִים וְדֶרֶךְ רְשָׁעִים תֹּאבֵד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּֽי־יוֹדֵ֣עַ יְ֭הֹוָה דֶּ֣רֶךְ צַדִּיקִ֑ים
  וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים תֹּאבֵֽד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יודע ה' וגו'" - לפי שהוא יודע דרך צדיקים ולפניו הוא להכירה תמיד ודרך רשעים שנואה בעיניו ומעבירה מלפניו על כן לא תהא הקמת רגל לרשעים ליום הדין ולחטאים ליכתב בעדת צדיקים

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יודע" — אין ספק כי השם הנכבד יודע הכללים והפרטים. הכללים הם נפש כל חי לכל הברואים, והפרטים הם כל מין ומין בפני עצמו, או אפילו כל בריה ובריה בפני עצמה, כי מעשה ידיו כולם, רק דעת הפרט לכל אחד בדרך כלל, הן לצדק הן לרשע, ידעֶנו. ולעולם ידע אומנות הנודעות. ובעבור שתעמדנה נפשות הצדיקים ותהיינה קיימות לעולם, על כן ידע אותם, גם ידע כי נפשות הרשעים תאבדנה. הנה הטעם, כי דרך הרשעים לאבדון. ואם נפשות הרשעים תאבדנה, אף כי נפשות הלצים; או תהיה מלת רשעים כוללת חטאים ולצים.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי יודע ה'", הידיעה הזאת היא התדבקות המושכל במשכיל, כמ"ש כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, רצה לומר הוא דבוק בידיעתי, שזה לא יהיה רק אצל הדברים הנצחיים הבלתי משתנים, שהם ידבקו בהנצחיי הבלתי משתנה. והנה דרך הצדיקים שדורכים על מהלך השלימות במסלה העולה בית אל, לאהבה את ה' ולדבקה בו, הוא בלתי נפרד מידיעתו, ונשאר נצחי קיים כמוהו, ועל כן הם נשארים לנצח, אבל דרך הרשעים אל עמקי שאול אל דברים הבלוים ונפסדים, לא יתקשרו בידיעת ה', ולכן תאבד באחרית והיה כלא היה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי יודע ה'" - כי המקום ב"ה נותן לב לדעת ולהשגיח על דרך הצדיקים לבל יכשלו בו אבל דרך הרשעים תהיה אבודה מהשגחת ה' להיות נעזב אל המקרים ולא יהיו א"כ נכללים בעדת הצדיקים

מצודת ציון

"יודע" - ענין השגחה כמו וידע אלהים (שמות ב כה)

<< · מ"ג תהלים · א · ו