מ"ג תהלים מה טו


<< · מ"ג תהלים · מה · טו · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לִרְקָמוֹת תּוּבַל לַמֶּלֶךְ בְּתוּלוֹת אַחֲרֶיהָ רֵעוֹתֶיהָ מוּבָאוֹת לָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לִרְקָמוֹת֮ תּוּבַ֢ל לַ֫מֶּ֥לֶךְ
  בְּתוּל֣וֹת אַ֭חֲרֶיהָ רֵעוֹתֶ֑יהָ
  מ֖וּבָא֣וֹת לָֽךְ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לרקמות תובל למלך" - בבגדי רקמה יביאום מנחה למלך על כל הארץ רקמות אברודי"ץ בלע"ז זה שנאמר והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה וגו' (ישעיהו ס"ו)

"בתולות אחריה רעותיה" - ילכו אחריהם כענין שנאמר (זכריה ח') והחזיקו בכנף איש יהודי וגו' לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם

"מובאות לך" - כלפי הקב"ה אמרו המשורר

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

לרקמות - הלמ"ד תחת בי"ת. תובל - בת מלך.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתולות אחריה" - ר"ל עם הבתולות אשר תלכנה אחריה לשמשה ועם רעותיה ההולכות עמה כאחד כולן תהיינה מובאות לך והכל היא דרך משל לומר גדולי האומות ישמשו את מלך המשיח

"לרקמות" - בבגדי רקמות תהיה מובאה למלך המשיח 

מצודת ציון

"לרקמות" - מלשון רקמה והוא כמו ברקמות וכן ישבת לכסא (לעיל ט) ומשפטו בכסא

"תובל תובלנה" - ענין הבאה כמו יובל שי (ישעיהו יח)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לרקמות", מן האכסניה של הכלה שהיא מבית אביה ששם בא המלך לקראתה וארשה בקדושין אחר שקבלה דת ישראל, ולשם באו שלוחי צור במנחה, משם הובילו הכלה, אל חופה מרוקמת העשויה ממשי ורקמה, ושם באה עם נערותיה, ומשם הובלה אחרי זה להיכלי מלך, על זה אמר "לרקמות", רצה לומר, עתה תובל לרקמות, להחופות המרוקמות, הובילו הכלה לחופתה, ומשם "תובל למלך", גם "יובלו בתולות אחריה" אשר הם "רעותיה. -" מסב פניו אל המלך ואומר אליו ""מובאות לך"" הכלה עם רעותיה כולן מובאות לך, כי גם הבתולות האלה רעיות המלכה היו לפלגשים אל המלך:

"לרקמות", אחר שקנתה הנפש בגדים היקרים בגדי מלכות, שהם המדות המשובחות ותכונות טובות, אז תובל אל האפריון המרוקם אשר עשה לה המלך, ר"ל תוכן לקבל חקי החכמה וציורי דעת ולקח טוב, וגם "בתולות אחריה רעותיה" שהם כל כחות הנפשיות, כולם יהיו נמסרים אל משמעת השכל לעבוד עבודתו, הגם שהן בתולות שלא נכבשו עד הנה:

ביאור המילות

"לרקמות", למקום המרוקם:
 

<< · מ"ג תהלים · מה · טו · >>