מ"ג תהלים יז ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בָּחַנְתָּ לִבִּי פָּקַדְתָּ לַּיְלָה צְרַפְתַּנִי בַל תִּמְצָא זַמֹּתִי בַּל יַעֲבָר פִּי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בָּ֘חַ֤נְתָּ לִבִּ֨י ׀ פָּ֘קַ֤דְתָּ לַּ֗יְלָה
  צְרַפְתַּ֥נִי בַל־תִּמְצָ֑א
    זַ֝מֹּתִ֗י בַּל־יַעֲבׇר־פִּֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחנת לבי וגו'" - ידעתי כי יש עבירה בידי ואם משפט עונשי יבא לפניך לא אצדק בדין אשר כבר בחנת לבי

"פקדת לילה" - לעת הערב בעון בת שבע שנאמר ויהי לעת ערב ויקם דוד וגו' (שמואל ב יא)

"צרפתני" - נסיתני

"בל תמצא" - לא מצאת בי חפצך

"זמותי בל יעבר פי" - אם תעלה עוד במחשבתי ליבחן לפניך בל יעבר פי לומר עוד בחנני ונסני כמו שאמרתי כבר כמו שנאמר (לקמן כו) בחנני ה' ונסני שאמר דוד לפני הקב"ה מפני מה אומרים אלהי אברהם ואין אומרים אלהי דוד אמר לו אני בחנתיו בי' נסיונות ונמצא שלם אמר בחנני ונסני כדאיתא במסכת שבת

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"בחנת", נגד מה שלא חטא במחשבה אומר אתה "בחנת" את "לבי" שהיא מחשבת הלב, במה "שפקדת לילה" שבלילה היא עת המחשבה ופקדת בל אהרהר בלילה מחשבות לא נכונות, הנה "צרפתני ולא תמצא" כי "זמותי" דבר אשר "בל יעבר פי" שמחשבה אשר אין ראוי להוציאה בפי לא חשבתי גם בלבי, דבר שאסור לאמרו בפה נזהרתי ממנו מלחשבו גם במחשבת הלב:


ביאור המילות

(ג-ד) "בחנת", "צרפתני". הצרוף הוא אחר הבחינה, כמו בחנני צרפה כליותי (לקמן כ"ו ב'), וכמ"ש בירמיה (ט' ו'):

"זמותי". הוא המעמיק במחשבה וזה ההבדל בינו ובין חשב, ורובו לרע, כי א"א שלא יעבר רע על מחשבתו, רק לא זמם במחשבה זאת, ורצונו לומר לא תמצא שהעמקתי במחשבתי דבר שאין ראוי להוציאו מפי, והוא מאמר חרוזי עם פסוק שאחריו, וזה סדרו, "בחנת לבי - פקדת לילה - צרפתני בל תמצא - זמותי בל יעבר פי - לפעולות אדם - בדבר שפתיך - אני שמרתי ארחות פריץ":

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"זמותי" - מחשבותי אינם עוברים דברי פי רצה לומר כמחשבותי כן אמרי פי

"צרפתני" - כצורף הזה הצורף כספו לדעת הטובה היא כך בחנת אותי ולא מצאת בי מחשבת רשע

"בחנת לבי" - לדעת מחשבותי והשגחת בי בלילה והוא עת שמחשבת האדם צלולה

מצודת ציון

"פקדת" - ענין זכרון והשגחה כמו וה' פקד (בראשית כ"א)

"זמותי" - ענין מחשבה

<< · מ"ג תהלים · יז · ג · >>