מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֵינֵי כֹל אֵלֶיךָ יְשַׂבֵּרוּ וְאַתָּה נוֹתֵן לָהֶם אֶת אָכְלָם בְּעִתּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֵֽינֵי־כֹ֭ל אֵלֶ֣יךָ יְשַׂבֵּ֑רוּ
  וְאַתָּ֤ה נֽוֹתֵן־לָהֶ֖ם אֶת־אׇכְלָ֣ם בְּעִתּֽוֹ׃


אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

עיני - עם מדינות המלך מפרנסים המלך והשם לבדו מפרנס הכל, לתת לכל אחד מהם מאכלו בעתו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ישברו" - ענין תקוה כמו כולם אליך ישברון (לעיל קד) 

מצודת דוד

"בעתו" - לכ"א בעת הצריך לו

"אליך ישברו" - למלאות די מחסורם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עיני", וגם תתפשט השגחתו לכלכל את ברואיו, "שאליך ישברו עיני כל ואתה נותן להם את אכלם בעתו", היינו בעת האוכל, וזה יש שני אופנים, כמ"ש (למעלה ק"ד) תתן להם ילקוטון תפתח ידך ישבעון טוב, שלפעמים יתן להם בצמצום וילקוטון, ולפעמים יפתח ידו ויתן להם בריוח עד שישבעון טוב, בשביעה יתירה, ואמר בצד האחד ואתה נותן להם את אכלם שהיא הנתינה בצמצום, ורק בעתו בעת האוכל נותן לו כפי הצריך להעמדת החי ולא יותר, אמנם לפעמים: